Annons

Annons

Grant Thornton

Grant Thornton sparkade tre anställda delägare, en av dem vice vd, efter konspirationsmisstankar. Nu kräver revisorerna, som hävdar sin oskuld, skadestånd från revisionsbyrån medan revisionsbyrån å sin sida lägger fram bevis för att revisorerna agerat illojalt.

Grant Thorntons globala undersökning antyder att företagsledarna nu lägger en period av osäkerhet bakom sig. Men, skillnaderna mellan olika länder varierar kraftigt. I Sverige och USA är optimismen hög, men i Asien Stillahavsområdet är den låg.

Inte sedan 2010 har svenska företagsledare varit så optimistiska om det nya året som nu, visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons färska undersökning om konjunkturförväntningarna 2017.

För att möta rekryteringsbehovet och skapa en mötesplats för entreprenörer flyttar revisionsbolaget in i ett 1100 kvadratmeter byggnadskomplex.

Eva Elmstedt har vunnit årets Women's Board Award. Utmärkelsen föräras den bästa kvinnliga ordförandekandidaten till stora bolag.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har förvärvat kombibyrån Revisionstjänst EOB med verksamhet i Kiruna, Luleå, Gällivare och Pajala. I och med förvärvet blir Grant Thornton marknadsledande i Norrbotten.

Troms Kraft attackerar Grant Thornton och tingsrätten som anser att det är den enskilde revisorn som personligen bär ansvaret för den kritiserade revisionen.

Troms Krafts överklagande av tingrättens dom, i vilken Grant Thornton befriades från skadeståndsansvar, har inkommit till Svea hovrätt. Nytt i detta mål är att Peter Bodin, Grant Thorntons förra vd, ska vittna.

Sidor