Annons

Annons

Carl Bennet

Dan Frohm tar plats i ännu en Bennet-styrelse, i medicinteknikbolaget Arjos. Det framgår av kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen i Lifco har idag beslutat att avsluta Fredrik Karlssons anställning som verkställande direktör efter oenighet om ersättning. Aktien rasar efter beskedet, ned drygt 9 procent vid 11-tiden.

Carl Bennets konglomerat Lifco köper det svenska familjeägda Indexator Rotator Systems. Bolaget utvecklar och tillverkar rotatorer, främst till skogsindustrin.

Carl Bennet är årets mottagare av medaljen Pro Studio et Scienti. Han belönas för sina mångåriga insatser för Handelshögskolan i Göteborg, bland annat för utvecklingen av ett internationellt gästprofessorprogram.

Carl Bennets Lifco emitterar två icke säkerställda obligationslån om totalt 1,75 miljarder kronor. Likviden ska bland annat användas till refinansiering av existrande obligationslån.

Medicinteknikbolaget Getinges nyemission blev fulltecknad. Bolaget behöver därmed inte utnyttja den teckningsgaranti som lämnats av huvudägaren Carl Bennet. SEB och Mannheimer Swartling har agerat rådgivare i emissionen.

Sidor