Annons

Annons

Börsen

Mats Qvibergs investmentbolag Öresund har köpt 700.000 aktier i Catena Media under augusti – och blir därmed affiliate-bolagets största ägare. "Vi utnyttjade dippen som uppstod efter insiderförsäljningen", skriver Mats Qviberg på Twitter.

För en dryg vecka sedan offentliggjordes ett beslut fattat av börsens disciplinnämnd. Ärendet ledde inte till några dryga böter och har, kanske delvis av den anledningen, fått begränsad uppmärksamhet. Det är olyckligt, då beslutet rör en intressant frågeställning som är av stor vikt för många noterade företag, skriver Joakim Strid, rådgivare i finansmarknadsfrågor och tidigare övervakningschef på Nasdaq.

Noterade företag bör inte misstänkliggöras för att de publicerar information på eftermiddagar eller kvällar – i vissa situationer är det helt enkelt deras skyldighet att göra det, skriver Joakim Strid, rådgivare i finansmarknadsfrågor och tidigare övervakningschef på Nasdaq.

Plötsligt händer det, men tyvärr inte så ofta numera. Izettles planerade börsintroduktion och nyemission på två miljarder kronor är en påminnelse om börsens grundfunktion och vad sparande egentligen handlar om, skriver krönikören Per Lindvall. 

På tisdag förmiddag handelsstoppades Fingerprint-aktien. Men orsaken till stoppet är inte klarlagd. Bolaget ger nu en ny version av bakgrunden. Handeln i aktien återupptas på onsdagsmorgonen.

Betalbolaget siktar på en börsnotering under andra kvartalet 2018 och har anlitat JP Morgan och Carnegie för att leda noteringen.

Det första kvartalet är vanligtvis lågsäsong för börsintroduktioner och för de nordiska länderna var starten på 2017 inget undantag. Den avvaktande inledningen till trots ser pipelinen för 2017 stark ut med en fortsatt hög aktivitet på framför allt de svenska handelsplatserna. Det menar revisions- och rådgivningsföretaget EY.

En elefant i ett glashus framstår som diplomatnestorn Sverker Åström jämfört med Donald Trump. Det är lätt att avfärda USA:s nyligen tillträdda president på många olika sätt. Men vi måste ha klart för oss att marknaden inte har avfärdat Trump. Tvärtom. Marknaden är förälskad i Trump, vilket vi i Sverige inte har förstått, skriver Mattias Sundling, senior strategist Danske Markets Sverige.

Anders Elgemyr om att det har visat sig att börsen kan spegla skiftningarna i opinionen bättre än vad opinionsundersökningarna kan.

Ovanligt hög aktivitet efter den avvaktande inställningen innan Brexit, skriver Nordnet.

Sidor