Finans Nyhet

Swedbank sparkar Bonnesen

Taggar i artikeln

Swedbank
Publicerad

Bonnessen lämnar Swedbank. Anders Karlsson utsedd till tillförordnad vd.

Anders Karlsson.

Vid ett styrelsemöte på torsdagsmorgonen har Swedbanks styrelse entledigat Birgitte Bonnesen från rollen som vd och koncernchef för Swedbank. Av bankens årsrapport framgår det att Birgitte Bonnesen inte går lottlös efter att hon tvingas bort från banken. Hon har nämligen  rätt till 75 procent av lönen under uppsägningstiden på tolv månader samt ett avgångsvederlag på ytterligare 75 procent av lönen under tolv månader.

Styrelsen har vid samma styrelsemöte utsett nuvarande koncernfinanschef Anders Karlsson till tillförordnad vd och koncernchef för Swedbank, framgår det av ett pressmeddelande.

Annons

– De senaste dagarnas händelseutveckling har inneburit enorma påfrestningar på banken. Styrelsen har därför entledigat Birgitte Bonnesen. Med det sagt har Birgitte Bonnesen under sina tre år som vd gjort en betydelsefull insats genom att skapa en ledande digital bank med fysisk närvaro, säger Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank.

Anders Karlsson kommer tills vidare att fortsätta i sin roll som koncernfinanschef.

Styrelsen har initierat en process för att rekrytera en ny ordinarie vd till banken.

Annons

Styrelsens ordförande Lars Idermark och tillförordnad vd Anders Karlsson ska möta media efter årsstämmans avslut i eftermiddag. 

Annons