FinansNyhet

Creades noterar en Spac – tar in 2,5 miljarder

Sven Hagströmer, Creades, SpacSven Hagströmer, Creades, Spac
Publicerad

I samband med noteringen av Creaspac ska man ta in kapital till cirka 2,5 miljarder kronor och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag.

Realtid.se

Creades avser investera 375 miljoner kronor i Creaspac, vilket motsvarar cirka 15 procent av erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både cornerstoneinvesterare och Creades totalt cirka 55 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det är väldigt roligt att idag i egenskap av ordförande kunna presentera Creaspac. Creades har under lång tid, mycket lönsamt, investerat i företag på såväl den noterade som den onoterade marknaden och har tack vare detta ett stort nätverk och kompetens som ger tillgång till unika investeringsmöjligheter. Genom noteringen av Creaspac kan institutioner och privatpersoner tillsammans med Creades förvärva ett onoterat framgångsrikt bolag och äga det i noterad miljö. Jag ser mycket fram emot denna spännande resa där vi har alla förutsättningar att genomföra ett intressant, långsiktigt och inte minst lönsamt förvärv på ett transparent sätt inom ramen för Creaspac, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creades, i en skriftlig kommentar.

– Under Creades nio verksamma år har vi, tillsammans med andra ägare, genererat en imponerade värdeutveckling för våra portföljbolag och för våra aktieägare. Creaspac möjliggör samarbete med fler investerare, både institutionella och privata, och ett effektivt sätt för att skala upp vår verksamhet. Vi ser fram emot att påbörja nästa steg i Creades historia tillsammans med likasinnade investerare, säger John Hedberg, vd på Creades.

Annons

Initialt blir Creaspac ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av Creaspac kommer det förvärvade bolaget utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten där värde skapas för aktieägarna.  

Creades avsikt är att vara en långsiktig huvudägare i Creaspac även efter det att Creaspac har genomfört ett förvärv.

Creades tecknar aktier i Creaspac på samma villkor som övriga investerare. Därutöver kommer Creades, i egenskap av initiativtagare och sponsor till Creaspac, att erhålla teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier i bolaget.

Annons

Det är Creades investeringsorganisation som kommer att bistå Creaspac med att identifiera och föreslå potentiella förvärvsobjekt för bolagets styrelse. 

Aktierna i Creaspac kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. 

Inför den planerade noteringen har cornerstoneinvesterare, däribland Lannebo Fonder, Prior Nilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både cornerstoneinvesterare och Creades totalt cirka 55 procent av erbjudandet.

Annons

Prospektet förväntas offentliggöras av Creaspac under de närmaste dagarna i juni 2021.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Creaspac uppfyller gällande noteringskrav, enligt pressmeddelandet och första dag för handel av Creaspacs aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av juni.

Creaspacs övergripande förvärvsstrategi är att förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk.

Enligt Creades är potentiella målbolag primärt nordiska, onoterade bolag med verksamheter som är relativt sett förutsägbara, vad gäller till exempel kundernas beteenden, branschens struktur och teknikutveckling.

Creaspac förväntas förvärva ett målbolag med cirka 2-5 miljarder kronor i bolagsvärde (exklusive skuldsättning). 

Creades noterades 2013 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, och var innan dess noterat på Nasdaq First North sedan 2012. Creades portfölj, mätt i termer av substansvärde, består till cirka 70–75 procent av noterade innehav och till cirka 25-30 procent av onoterade innehav. Creades största innehav är det noterade bolaget Avanza, och bland Creades onoterade innehav finns bolagen Apotea, Inet, Instabox, PriceRunner, Röhnisch, StickerApp och Tink. Creades substansvärde uppgick per den 31 maj 2021 till 10 341 miljoner kronor.

Skandinaviska Enskilda Banken  har anlitats som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Avanza Bank har anlitats som Joint Bookrunner i det planerade erbjudandet och noteringen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Creaspac.

 

Annons