FinansNyhet

Swedbank Robur sätter press på fondförvaltningen

"Vår vision att bli världsledare i hållbart värdeskapande är något vi arbetar hårt för att förverkliga, och att sporra och hjälpa till att driva på branschens utveckling och öka tydligheten för kund är en viktig del i detta", säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur. Foto: Swedbank Robur
Publicerad

Fondjätten klassificerar flera fonder i linje med Parisavtalet och vill sporra branschen för ökad satsning på hållbarhet.

Anders Frick

Om fem år ska hela Swedbank Roburs fondkapital vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celcius. År 2040 ska det dessutom förvaltas helt koldioxidneutralt. Det är Swedbank Roburs mål för framtiden. Nu säkerställer bolaget därför de första fonderna som förvaltas i linje med Parisavtalet.

– Som Sveriges största fondbolag med drygt 1 000 miljarder i förvaltat fondkapital har vi ett ansvar att både driva vår egen verksamhet och branschens utveckling i en positiv och hållbar riktning framåt. Såvitt vi kan se är vi först ut i Sverige med att säkra förvaltningen av fonder i linje med Parisavtalet, och det är ett första, viktigt och konkret steg i vårt arbete att uppfylla de ambitiösa mål vi satt i vår klimatstrategi. En annan central del är att vi vill öka transparensen kring hur vi arbetar med hållbarhet och på det sättet förenkla för kunder som vill spara med klimatet i fokus, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur, till Realtid.

I detta första steg handlar det om fem fonder som Swedbank Robur klassificerar som förvaltade i linje med Parisavtalet. Frågan är dock om efterfrågan kommer från kunderna eller om det är Swedbank som självt vill trycka ut hållbara fonder på marknaden.

Annons

– Jag skulle säga att det är en mycket bra kombination av båda. Klimat är en fråga som står både högt på samhällsagendan och i den allmänna debatten, precis som den bör göra. Det är också en fråga som berör väldigt många, så vi upplever definitivt att kundefterfrågan på att spara med speciella hållbarhetskriterier, som till exempel klimat, har ökat i takt med att kunskapen och medvetenheten har ökat. Det här är även en fråga som vi på Swedbank Robur brinner för. Vår vision att bli världsledare i hållbart värdeskapande är något vi arbetar hårt för att förverkliga, och att sporra och hjälpa till att driva på branschens utveckling och öka tydligheten för kund är en viktig del i detta, säger Liza Jonson.

Företagets förvaltnings- och analysmetod baseras på regelverket för EU Sustainable Finance klimatbenchmark. Det handlar bland annat om ett antal punkter fonden måste uppfylla, där utsläppen av växthusgaser är det centrala. Fonden ska bland annat ha minst 50 procent lägre koldioxidavtryck än marknaden som helhet. Vidare behöver utsläppen minska med sju procent årligen, vilket är i takt med utfasningen av fossila bränslen enligt Parisavtalet. Förvaltningsmetoden gynnar även bolag inom klimatfrämjande verksamhet som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna. I planen framåt är företagets ambition att regelbundet redovisa ett antal nyckeltal för de fonder som klassificeras som förvaltade i linje med Parisavtalet.

Annons