Swedbank: Efter sommaren vänder det

Taggar i artikeln

Konjunktur Swedbank
Publicerad
Uppdaterad

Konjunkturutsikterna ljusnar efter sommaren, men regionala utmaningar kvarstår i närtid och arbetsmarknaden försvagas ytterligare under året. Det visar regional utblick, en rapport om konjunkturläget i olika delar av Sverige.

Realtid.se

Sysselsättningstillväxten mattats av, konkurserna stiger och bostadsbyggandet faller i hela landet. Men skillnaden mellan landets åtta storregioner är betydande. Övre Norrland sticker ut med högst sysselsättningstillväxt i landet. Allra tuffast är det i Småland & Öarna, där sysselsättningen har börjat att falla. Men sysselsättningen i näringslivet faller även i Norra Mellansverige, Sydsverige och Mellersta Norrland.

–    Övre Norrland har fortsatt högtryck, med Skellefteå som draglok – där hälften av de nya jobben tillkommit under det senaste året. Samtidigt fortsätter situationen att vara utmanande i Småland där sysselsättningen sjunker i spåren av färre industrijobb, säger Pernilla Johansson, seniorekonom på Swedbank.

Det högre ränteläget och snabbt stigande byggkostnader har fått bostadsbyggandet att tvärnita i hela landet. Bostadsbyggandet faller i samtliga storregioner och byggindustrin har dragit ner på personal i alla regioner utom övre Norrland. Mellersta Norrland och Sydsverige sticker ut med störst nedgång i sysselsättningen i byggindustrin. Samtidigt börjar delar av bostadsmarknaden att tina upp något.

Annons

–    Vi börjar nu se tidiga tecken på upptining i flera regioner efter en lång period präglad av låg aktivitet på bostadsmarknaden. Antalet bostadsaffärer börjar ta fart och bör öka i takt med kommande räntesänkningar, fortsätter Pernilla Johansson.

Näringslivets investeringar har fortsatt att växa trots motvinden i konjunkturen men uppgången ser ut att, åtminstone inledningsvis, ha varit koncentrerad till storstadsregionerna och Övre Norrland.

–    Investeringarna som tog fart efter pandemin ökade snabbt i storstadsregionerna och övre Norrland under 2021. Men i övriga regioner sjönk investeringsandelen, vilket kan påverka tillväxtmöjligheterna på sikt. Det finns alltså en risk för att skillnader i ekonomiska förutsättningarna i regionerna tilltar ytterligare, säger Pernilla Johansson.

Annons

Annons