Finans Nyhet

Svenskar nöjda med försäkringar

Publicerad

De svenska sakförsäkringsbolagen får i år högre betyg än i fjol av sina kunder. Vinnaren totalt är Länsförsäkringar.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gjort sin årliga granskning av försäkringsmarknaden och den ger vid handen att de svenska konsumenterna börjar återfå förtroendet för sakförsäkringsbolagen. I alla fall är bolagens kunder enligt SKI:s mätningar nöjdare än de varit under de senaste två åren.

Trots detta verkar det som om sakbolagen har svårt att leva upp till sina kunders förväntningar. Både beträffande If och Trygg Hansa är det stora skillnader mellan vad kunderna anser att de har rätt till och vad de i realiteten tycker att de får. If har dessutom fortfarande svårt att hävda sig bland företagskunderna.

För pensions-och livförsäkringsbolagen blir betyget sämre. Förtroendet för och nöjdheten med dem är fortsatt mycket lågt, dock med undantag för Länsförsäkringar som även här klarar sig bra.

Annons

Men ett litet trendbrott kan faktiskt skönjas. Enligt SKI är livkunderna aningen belåtnare än de var i fjol – det gäller till och med Skandia, även om det skandalomsusade bolagets gap till närmaste konkurrent fortfarande är mycket stort.

Noteras kan också att männen tenderar att vara något mindre nöjda med sina försäkringsbolag än kvinnorna, och att storstadsfolk är mer svårflirtade än folket på landsbygden.

Andelen som klagar på bolagen är relativt konstant, runt åtta procent. Men de som protesterar tycker fortfarande att bolagen är usla på att sköta klagomålen. Bäst betyg får här återigen Länsförsäkringar.

Annons

SKI:s enkät bygger på telefonintervjuer med 4.600 statistiskt utvalda individer mellan 18 och 79 år.

TT

Annons