Annons

Annons

gdpr.jpg

GDPR eller General Data Protection Regulation är den dataskyddsförordning som från och med den 25 maj nästa år ska gälla för alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Foto: Pixabay.

Svenskar har fortsatt dåliga GDPR-kunskaper

Närmare åtta av tio svenskar uppger att de inte vet hur GDPR påverkar deras rättigheter. "Transparens blir en konkurrensfördel", säger Maria Nordgren, chef inom IT-säkerhetstjänster på Tieto.

EU:s nya dataskyddslag införs den 25 maj och innebär i huvudsak att privatpersoner har rätt att bli bortglömda. Företag och banker måste radera all personuppgiftsdata om kunden så önskar. Bolag som bryter mot lagen riskerar en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av sin globala omsättning.

För en månad sedan sälppte it-konsulten Visma en rapport som visade att åtta av tio svenskar har låg eller ingen kunskapa alls om EU:s nya dataskyddslag. En ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av svensk-finska it-bolaget Tieto visar att det inte skett någon förbättring.

Bara 7 procent uppger, i Tito-initierade Sifo-undersökningen, att de är väl insatta i EU:s nya dataskyddslag GDPR, medan hela 53 procent är helt oinsatta. Mer än åtta av tio vet inte heller hur de tar redo på om det finns data lagrad om dem och om den används av kommuner, myndigheter och landsting. Samtidigt uppger tre av tio att det är viktigt att veta vilken data som finns lagrad om dem.

Annons

Annons

– För verksamheter som jobbat hårt med att möta de nya kraven kan GDPR börja kännas lite uttjatat. Men att den absoluta majoriteten av medborgarna fortfarande inte är insatt i hur deras rättigheter stärks pekar på ett informationsgap som bör tas på allvar. De organisationer som lyckas utveckla den digitala upplevelsen genom att erbjuda användarna enkla sätt att få tillgång till sin personliga data kommer att vinna kraftigt i förtroende säger Maria Nordgren, chef inom IT-säkerhetstjänster på Tieto.

Samtidigt känner sig de flesta svenskar ändå ganska trygga med hur kommuner, landsting och myndigheter hanterar deras persondata. 32 procent är "något trygga" med att hanteringen är säker. Färra än en av tio är mycket otrygga.

– Det behöver skapas ännu bättre kundupplevelse för medborgarna, exempelvis i form av kundportaler där den offentliga identiteten, exempelvis personlig data, kan hanteras. Transparens kommer vara en konkurrensfördel och dessutom helt avgörande för att bibehålla det digitala förtroendet, säger Maria Nordgren.

1.050 svenskar i åldergruppen 16-79 år ingår i undersökningen via Kantar Sifos webbpanel. Undersökningen genomfördes mellan 19-25 februari i år. Webbpanelen ska representera Sveriges befolkning mellan 16-79 år utifrån ett slumpmäsigt urval. Det ska inte förekomma någon sjävrekrytering i Sifos webbpanel.

Resultat från undersökningen:

 

Den 25:e maj i år träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft, hur väl insatt är du i hur dina rättigheter förändras i och med införandet av GDPR?

Väl insatt 7%

Ganska insatt 13%

Ganska oinsatt 24%

Helt oinsatt 53%

Vet ej 3%

 

Hur viktigt är det för dig att veta vilken data (information om dig) som finns lagrad om dig och hur den används av kommuner/myndigheter/landsting?

Mycket viktigt 30%

Ganska viktigt 38%

Ganska oviktigt 21%

Helt oviktigt 4%

Ingen åsikt 4%

Vet ej 3%

 

Vet du hur du tar reda på vilken data (information om dig) som finns lagrad om dig och hur den används av kommuner/myndigheter/landsting?

Ja 18%

Nej 82%

 

Hur trygg känner du dig med din kommuns/landstings/myndigheters hantering av din personliga data?

Mycket trygg 11%

Något trygg 32%

Något otrygg 22%

Mycket otrygg 9%

Ingen åsikt 14%

Vet ej 12%

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons