Svenska kraftnät får nyckelroll i regeringens nya strategi

regeringensregeringens
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Publicerad
Uppdaterad

Regeringens sju punkter ska göra den framväxande industrin i Norrbotten och Västerbotten mer konkurrenskraftig – och samhällena mer attraktiva.

Rikard Jansson

”Nyindustrialiseringen i Norrbottens och Västerbottens län gör Sverige grönare och rikare. Den driver svensk konkurrenskraft och bidrar till att stora språng kan tas mot nettonollutsläpp”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.

Den snabba förändringen i samhället som nya företagsetableringar för med sig kräver att infrastruktur, bostäder, utbildning och kultur utvecklas

Därför föreslår regeringen en ny och nationell strategi baserad på sju punkter:

Annons
  • Innovativa arbetsformer
  • Effektivare miljötillstånd
  • Säkrad energiförsörjning
  • Förbättrad transportinfrastruktur
  • Bättre bostads- och befolkningsförsörjning
  • Flexibel utbildning och kompetensförsörjning
  • Stärkta förutsättningar för kommunal kapacitet

”Genom strategin tar nu regeringen ett samlat grepp för att underlätta industri-investeringar”, säger Busch.

Svenska kraftnät får en nyckelroll genom att föreslå hur el- och vätgasinfrastruktur kan samplaneras.

De ska också ta fram en plan för hur utbyggnaden ska se ut under de kommande tio åren.

Annons

Läs mer:
Norwegians nya linje förenklar pendlingen. Realtid
Bostadskrisen hotar Sveriges klimatomställning. Realtid
Svenska kraftnät: Exceptionellt kraftig utbyggnad av stamnätet räcker inte. Realtid

Annons