Finans Nyhet

Svenska företag dåligt rustade för cyberattacker

Taggar i artikeln

IT
Publicerad

Hälften av företag och myndigheter är illa förberedda för potentiella it-säkerhetshot, visar ny Visma-rapport. ”Skydd mot dataintrång lika viktigt som att larma kontoret”, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Realtid.se

Rapporten visar att bara hälften av landets företag och organisationer, 52 procent, är väl rustade för hot mot it-säkerheten. Var tionde, elva procent, uppger att de till och med är dåligt förberedda mot it-angrepp. 

– I ett allt mer digitaliserat samhälle blir it-säkerheten avgörande för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Att skydda sig och kunderna mot dataintrång blir lika viktigt som att exempelvis larma kontoret, kommenterar Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Samtidigt uppger så många som tre av fyra företag och organisationer, 76 procent, att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att satsa på IT-säkerhetslösningar framöver. Bara fyra procent uppger att de inte behöver satsa.

Annons

– Många företag och organisationer investerar just nu i en ökad data- och IT-säkerhet. Målet är att bygga robusta försvar, som bland annat skyddar mot dataintrång och säkerställer hanteringen av uppgifter om kunder och anställda. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft 25 maj blir i sammanhanget viktig för alla slags verksamheter att förhålla sig till, säger Pär Johansson.

Vismas rapport ”Det digitala samhället” bygger på enkätundersökning som besvarats av 1.400 svenska företag och organisationer.

Annons