FinansNyhet

Svensk snigelforskare tagen på sängen

Publicerad

UPPDATERAD Det här tar död på mördarsnigeln. Så här går den illegala importen till.

Nu finns produkten som tar död på mördarsnigeln. ”Illegal” import över internet kan trotsa det statliga förbudet. Räkna med att det blir rusning efter det ofarliga biologiska bekämpningsmedlet.

Nej, man behöver inte dränka mördarsniglarna i öl eller frysa in dem för att bli av med dem.

Ett pågående forskningsprojekt i Norge kan visa upp dramatiska resultat.

Annons

I de norska försöken vid universitet i Bergen, som leds av forskarna Arild Andersen och Solveig Haukeland från Bioforsk Plantehelse, dör 90 procent av sniglarna inom fyra veckor.

Efter två månader var alla sniglarna döda. Tack vare den en millimeter långa parasiten, Phasmarhabditis hermaphrodita, bär på bakterier som tar kål på mördarnsigeln.

–Det är hoppfullt att den här parasiten fungerar i vissa delar av livscykeln på den spanska skogssnigeln, säger snigelexperten Ted von Proschwitz på Naturhistoriska museet i Göteborg, till Realtid.se.

Annons

Det finns bara en sak att ta hänsyn till. Mördarsniglarna måste bekämpas på våren innan de vuxit upp till stora feta äckliga sniglar.

–Det här var delvis nytt för mig. Och motsägelsefullt mot de resultat jag sett tidigare. Förklaringen kan vara att de norska forskarna testat på små unga sniglar medan tidigare forskning gjorts på stora sniglar. De schweitziska föredragen jag lyssnat på tidigare refererar till försök på vuxna sniglar, säger Ted von Proschwitz.

Med namnet Nemaslug finns nematoden som en kommersiell produkt. Efterfrågan har växt sig stark i Storbritannien, Danmark och Norge.

Annons

I Sverige finns den inte till salu. Realtid.se ringde till Weibull som uppger att man inte har den i sitt sortiment. Däremot kan den importeras via internet.

Det är inte förbjudet att importera den från andra EU-länder. Det säger Lars Lindqvist på Kemikalieinspektionen till Realtid.se.

Däremot är den inte godkänd att använda. Det var 1996 som Kemikalieinspektionen fattade det ödesdigra beslutet. Företaget Ticab AB fick avslag. Delvis mot bättre vetande. Kemikalieinspektionen påpekade att parasiten förekommer naturligt i Tyskland, Frankrike och England, men däremot inte i Norden. Sa man då. I dag finns det dokumenterat att parasiten förekommer naturligt i Norge.

”Att döma av dokumentationen om nematoden, utgör den dock ingen fara för miljön eller för djur utöver sniglar och i någon mån snäckor, i de områden där den finns naturligt”, noterade Kemikalieinspektionen inför sitt förbud. Man konstaterade också det inte fanns några negativa hälsoeffekter hos personal som arbetar med uppodling av parasiten.

Avslaget grundade sig på att Kemikalieinspektionen då inte hade kunskap om bakterierna i parasiten: ”Den eller de bakterier som är associerade med nematoden är inte beskrivna (av den sökande) och deras eventuella roll i verkningsmekanismen är inte heller klarlagd. Eftersom medlet därför inte kan anses godtagbart bör ansökan avslås”, heter det i beslutet.

Kemikalieinspektionen konsulterade också Ted von Proschwitz.

– Vi trodde då på 90-talet att parasiten inte vara verksam mot den spanska skogssnigeln, som inte är släkt med det svenska Arion-släktet, säger Ted von Proschwitz.

Söker någon tillstånd på nytt kan saken komma i en ny dager.

– Finns parasiten redan i Sverige är det inte mycket att bråka om, säger Dan Christensson, på parasitologiavdelningen på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala, till Realtid.se.

För beslutet att förbjuda användningen av det biologiska bekämpningsmedlet vilar på grundregeln att det inte är tillåtet att plantera in främmande djurarter i det svenska ekosystemet.

Men Phasmarhabditis hermaphrodita är redan här.

Och ingen behöver vara orolig heller. Parasiten ger sig bara på sniglar och i viss mån snäckor. Förvisso även den svenska skogsniglen och sniglarna med hus på. Men de flesta som är drabbade av mördarsnigeln är nog beredd att se de andra sniglarna försvinna också.

I slutändan är det ett nollsummespel. När det är slut på sniglarna så dör parasiten när den inte har något att livnära sig på.

Enligt Dan Christensson på SVA ger sig parasiten inte på andra arter – människor, husdjur och växter klarar sig.

– Men man borde också studera hur våra vanliga snigel- och snäckarter påverkas av denna parasit. Dessutom lär ju den spanska skogssnigeln hybridisera med den svenska och hur den ”nya arten” tål parasiten är också värt att studera, säger Dan Christensson.

Det fyraåriga norska forskningsprojektet avslutas nästa år.

–De här resultaten är inte vetenskapligt publicerade ännu. Vi får nog invänta slutrapporten från de norska forskarna nästa år. Men nu blir jag så intresserad att jag tar kontakt med de norska forskarna ändå om det här, säger Ted von Proschwitz.

Gör så här

Du blandar parasiten i vatten. Sedan vattnar du med vattenkanna på sniglarna. När dessa sniglar dött, kommer andra mördarsniglar och äter upp kadavren. Och får därmed i sig av parasiten och dör dem också. För att det ska fungera ska du göra det på våren innan mördarsniglarna hunnit växa sig stora. Och innan temperaturen överstiger 20 grader. Parasiten har låg överlevnadschans vid temperaturen över 25 grader.

Dosering cirka 300.000 nematoder per kvadratmeter.

Nemaslug är godkänt som biologiskt bekämpningsmedel i Storbritannien, Danmark och Norge.

Liten latinsk lathund

• Mördarsnigel, spansk skogssnigel = Arion lusitanicus

• Trädgårdssnigel = Arion hortensis

• Svart skogssnigel = Arion ater

• Åkersnigel = Deroceras reticulatum

• Phasmarhabditis hermaphrodita = parasit av typ rhabditid nematod. Den parasit som finns i produkten Nemaslug.

Annons