Fintech

Svensk robotrådgivare drar ned förvaltningsavgifterna

Pentech, ett kapitalförvaltningsbolag, som bygger på en egenutvecklad riskhanteringsalgoritm har utvecklat tjänster för B2B och massmarknaden. Bolaget satsar i Malta, Latinamerika och Sverige.

Uppdaterad 2019-11-15
Publicerad 2019-11-15

"Nästa generations investeringsalgoritm". Så bekriver Firas Wade, Managing Partner på Pentech, bolaget.

– Det är en patenterad B2B-lösning som erbjuder molnbaserad rådgivning för massmarknaden i kombination med det vi kallar compliancefunktionalitet. Man säkerställer att individer är optimalt allokerade över tid i förhållande till sina olika sparandeområden oavsett om det är pension, sparande till barnen eller eget sparande. Detta i relation till en riskprofil. Det är egentligen det som Pentech står för, säger Firas Wade som är en av två grundare till Pentech.

Nu i oktober, expanderar bolaget i Europa. Pentech har redan sått sina frön i Malta, Latinamerika och Sverige där man slutit avtal med kunder. En storbank i Latinamerika med i sin tur flera miljoner kunder och en souverignfund och en myndighet i Malta och i Sverige. Vilka aktörerna är kan Firas Wade dock inte gå in på uppger han för Realtid.

– Patentet bygger på en allokeringsmodell och hur vi hanterar compliance. Man går inte bara in i en fond som har låg, medel eller hög risk utan vid olika mål är man olika allokerad så att man inte tar för mycket eller för lite risk, förklarar Firas Wade.

Har det funnits en efterfrågan på denna typ av tjänst?
– Vi ser ju det. Dels är det regelverken som finns som Mifid som sätter mycket press på compliance. Det innebär att det handlar om compliance-kostnader att hantera. Det är den ena orsaken till att detta har efterfrågats. Den andra är att massmarknaden tidigare inte haft access till den här typen av rådgivning.

– Det vi ser är att massmarknaden i dag har access till en execution-plattform och en enklare robotrådgivare som placerar dem i låg, medel eller högrisk och där ligger dem. Det som har väckt intresse för Pentech är att vi säkerställer att du som individ på massmarknaden får access till en lösning som är minst lika bra som family office och private banking eftersom den säkerställer att du allokeras om när det behövs över tiden. Det blir en aktiv förvaltning även för massmarknaden.

Han pekar även på att detta även tar ned förvaltningsavgiften, vilket det också finns ett intresse för hos massmarknaden. 

– Man brukar välja aktiv förvaltning för att man förväntar sig ett bättre resultat. Det är då viktigt att man får ett bättre resultat. Det ska inte kosta mer för att man får aktiv förvaltning. Med detta verktyg kan man komma ned i managing-fee ganska rejält.

Pentech tillhandahåller en robotrådgivare driven av en patenterad algoritm för svenska såväl som internationella affärsaktörer för att kartlägga olika kunders riskprofil och önskad tillväxt. Denna ställs sedan mot respektive instituts analyser av finansiella marknader. Varje genomförd handel registreras och bakomliggande resonemang för handelsaktionen kan enkelt avläsas i Pentechs dashboard. Motorn bakom tjänsten är IBM:s molntjänst samt utvalda Watsontjänster. 

Platsannonser