Finans

Svensk Exportkredit ökade sin utlåning

Trots att den svenska ekonomin befinner sig i en avmattningsfas är exportföretagen fortsatt välmående. Det framgår av Svensk Exportkredits delårsrapport.

Uppdaterad 2019-07-17
Publicerad 2019-07-16

Svensk Exportkredit (SEK), som har som mål att skapa nytta för fler svenska exportföretag och nykundsbearbetningen, ökade antalet kunder med 12 procent under det första halvåret.

Det framgår av SEK:s delårsrapport som avser perioden januari-juni 2019.

– Aldrig tidigare i SEK:s historia har bolaget haft så många kunder som nu. Ambitionen är att fortsätta öka kundbasen genom att vässa SEK:s erbjudanden utifrån identifierade kundbehov, säger Catrin Fransson, vd för SEK, i rapporten.

Det andra kvartalet präglades av hög aktivitet inte bara i antalet nya kunder utan även i ökad utlåningsvolym. 

Den positiva tillväxten i exporten återspeglas i nyutlåningen som under det första halvåret uppgick till 45,4 miljarder, vilket var högre jämfört med samma period föregående år. Även räntenetto och avkastning på eget kapital var högre jämfört med föregående år.

Hållbar finansiering har länge varit en viktig del i SEK:s verksamhet. I juni emitterade SEK en 3-årig fastförräntad grön obligation på 1 miljard. Affären ger investerare möjlighet att finansiera export av svensk miljöteknik och miljökunnande.

 

Platsannonser