Annons

Annons

bonavaordf.jpg

Styrelseproffset Mikael Norman väntas snart ta ordförandeklubban i Bonava.
Styrelseproffset Mikael Norman väntas snart ta ordförandeklubban i Bonava.

Styrelseproffs tar över i Bonava

Mikael Norman – styrelseledamot i Bonava i snart två år – är föreslagen som ny ordförande i bostadsutvecklaren. Han är även ledamot i Swedavia, Byggmax, Bravida och Cloetta.

Bonavas valberedning meddelar att man förelår omval av samtliga styrelseledamöter. Men att dem vill man samtidigt utse en ny ordförande. Förslaget är Mikael Norman. 

Han valdes in i styrelsen under årsmötet 2017 efter valberedningen förslag i februari samma år.

– Mikael är en mycket kompetent person. Genom att lyfta honom till ordförande kan vi knyta honom ännu närmre bolaget vilket vi tror ligger i ägarnas intresse. Mikael har varit en uppskattad styrelseledamot i två år och vi är mycket glada att han nu vill fördjupa sitt engagemang i Bonava ytterligare. Jag har dessutom personligen sett Mikaels kapacitet från tiden på Nobia, säger Tomas Billing, ordförande i valberedningen.

Annons

Annons

Carl Engström som fram till årsstämman är styrelsens ordförande har suttit med i styrelsen sedan 2015 liksom Viveca Ax:son Johnson, Åsa Hedenberg, Anna Wallenberg och Samir Kamal. Frank Roseen har varit ledamot sedan 2018.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsen exklusive ersättning för utskottsarbete, för tiden intill nästa årsstämma, utgår med ett totalt belopp om 2,5 miljoner kronor, varav 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till vardera övrig stämmovald ledamot. 

Valberedningens förslag innebär en höjning av det totala arvodet till styrelsen med 160 000 kronor, varav 70 000 kronor till styrelsens ordförande och 15 000 kronor till varje övrig stämmovald ledamot. Ersättning för utskottsarbete föreslås vara oförändrat med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. 

Valberedningen består av Tomas Billing (valberedningens ordförande, Nordstjernan AB), Tomas Risbecker (AMF – Försäkring och Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), samt Carl Engström som adjungerad ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons