Finans

Styrelsen i Hancap avgår

Samtliga styrelseledamöter i First North-listade holdingbolaget Hancap avgår på egen begäran. Bolagets huvudägare ansöker samtidigt om en extra bolagsstämma för att välja ny styrelse.

Publicerad 2018-09-03

“Styrelseledamöterna Rickard Backlund, Hans Selling och Frank Teneberg samt suppleanten Torgny Wikström har på grund av olika syn på bolagets styrning med huvudägaren meddelat bolagets vd Peter Kollert och huvudägaren Per Helander att de lämnat in begäran om eget utträde hos Bolagsverket”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

På grund av detta har bolaget inte längre någon beslutför styrelse varför huvudägaren avser att ansöka om att Bolagsverket sammankallar en extra bolagsstämma för val av ny styrelse.

Huvudägaren avser föreslå att styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, vilka är Mark Baljeu, Peter Hermansson och Anna-Carina Helander. Kallelse kommer att offentliggöras separat så snart som möjligt efter att Bolagsverket handläggning påbörjats.

I förra veckan framkom att Hancaps huvudägare Per Helander via bolag och privat tillfört bolaget ytterligare 40 miljoner kronor i likvida medel. Han avser att överlåta samtliga sina stamaktier, som utgör alla stamaktier som finns i Hancap, till ett av honom helägt nytt bolag som ska marknadsnoteras, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Hancap är ett holdingbolag med två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer, som äger företag inom bland annat fönster- och uterumstillverkning samt fasadlösningar.

Platsannonser