Utsläpp
Foto: Thijs Stoop via Unsplash
Hållbarhet

Studie: Finanssektorn stor klimatbov trots nettonollmål

Trots klimatmålen bidrar finanssektorn till höga utsläpp, enligt miljöorganisationen CDP.

Uppdaterad 2021-04-28
Publicerad 2021-04-28

Finansinstitutens utsläpp är i genomsnitt mer än 700 gånger högre i deras investerings-, utlånings- och försäkringsverksamhet än deras direkta utsläpp, finner miljöorganisationen CDP i nya rapporten “The Time to Green Finance”. I rapporten konstaterar även CDP att mindre än hälften av bankerna (45 procent), kapitalägarna (48 procent) och kapitalförvaltarna (46 procent) rapporterar om konkreta åtgärder för att anpassa sina portföljer till ett temperaturmål långt under 2°C. Endast 27 procent av försäkringsbolagen gör det för försäkringsportföljerna. 

CDP, The Time to Green Finance
Källa: CDP, The Time to Green Finance

Vidare redoviserade endast 25 procent av de 332 finansiella institutioner som under 2020 svarade på CDP:s enkät om finanssektorns klimatpåverkan uppgifter om utsläpp från företag i deras portföljer. Över hälften av dessa 84 organisationer inkluderade mindre än 50 procent av sina portföljer i sin rapportering av finansierade utsläpp, skriver CDP. Bland de 84 organisationer som redovisar sin portföljpåverkan finns Industrivärden och Investor.

– Finansinstituten är nyckeln till den ekonomi med nettonollutsläpp och resurssäkrad ekonomi som vi behöver. All branschens miljöpåverkan kommer från dess investeringar, utlåning och försäkringsverksamhet, och i stället för att bidra till vår klimatkris måste detta kapital i stället utnyttjas som en motor för snabb förändring, säger Laurent Babikian, direktör för kapitalmarknader på CDP Europa, i en kommentar till rapporten..

Enligt CDP:s rapport underskattar finansinstituten även klimatrelaterade risker. Dessa identifierar oftare direkta operativa klimatrelaterade risker men rapporterar ännu inte kreditrisker (65  procent), såsom låntagares betalningsinställelse och marknadsrisker (74 procent). 

Samtidigt visar finansinstitut intresse för möjligheter till övergång till en koldioxidsnål ekonomi.  

CDP, The Time to Green Finance
Källa: CDP, The Time to Green Finance

CDP:s rapport The Time to Green Finance analyserar strukturerade och jämförbara miljöuppgifter från 332 finansinstitut som representerar tillgångar på 917 000 miljarder kronor.

Platsannonser

Logga in