Rättstvist

Strandade förliknings-diskussioner i Mangold-målet

Båda sidor i Mangoldkonflikten har gått med på att föra fortsatta diskussioner utanför domstolen.

Uppdaterad 2020-04-03
Publicerad 2020-04-03

Ombuden för Mangold och den grupp investerare som stämt fondkommissionären möttes i Patent- och marknadsdomstolen för en förberedande förhandling den 26 mars. Domstolen försökte som brukligt är att undersöka möjligheterna till en förlikning – men utan resultat. 

"Det konstateras att det för närvarande saknas förutsättningar för en sådan överenskommelse", skriver tingsrätten i protokollet från förhandlingen.

Däremot har båda sidor gått med på att föra fortsatta diskussioner på egen hand. Tingsrätten har begärt att få besked om utfallet senast den 8 april. Realtid har sökt båda ombuden men ingen av parterna vill kommentera förhandlingsläget just nu.

Om parterna inte kan enas väntar ytterligare flera månader av skriftväxling. Både Mangold och motparten har förelagts att komplettera sin talan av tingsrätten. Först i december kan en rättegång hållas enligt den preliminära planering som lades fast vid förhandlingen. Totalt kommer huvudförhandlingen pågå under sju dagar.

Målet är unikt då investerargruppen baserar sitt skadeståndsanspråk på skrivningarna i marknadsföringslagen om vilseledande marknadsföring. Utfallet är av stort intresse för branschen då många aktörer som förmedlar investeringsförslag under många år just hänvisat till att detta inte är en tillståndspliktig verksamhet utan endast handlar om marknadsföring.

Totalt ligger kravet på knappt 20 miljoner kronor. Investerargruppen består av 23 personer och bolag, däribland det Mats Gabrielsson-kontrollerade finansbolaget Trention.

Nyckelfrågan som domstolen ska pröva är om det föreligger så kallad adekvat kausalitet gällande Mangolds agerande i samband med att investeringen genomfördes och förlusten som uppkom när fastighetsbolaget senare begärdes i konkurs. Investerarna hävdar att Mangold undanhöll viktig information som hade stoppat investeringen om den hade varit känd.

Mangold bestrider samtliga krav men vill även få prövat om ett eventuellt skadeståndsbelopp kan jämkas då Mangold inte anser att man agerat vårdslöst. Mangold hänvisar också till ett potentiell medvållande från investerarnas sida då de "försummat att begränsa sin skada".

Platsannonser