Störst nyföretagaranda i Malmö

Taggar i artikeln

Arbetsliv PwC
Publicerad
Uppdaterad

I en undersökning som PwC gjort bland svenska folket tycker drygt sex av tio svenskar att företag är viktiga för samhällets omställning och 57 procent anser att det behövs fler företag för den svenska välfärden. Samtidigt kan en av fyra tänka sig att starta eget, medan en majoritet föredrar att vara anställd.

Realtid.se

Totalt anser 63 procent av respondenterna att företag är betydelsefulla i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fler män än kvinnor instämmer i detta, 65 procent jämfört med 60 procent.

57 procent av deltagarna anser att det är viktigt för svensk välfärd att fler företag startas, men det är stora skillnader mellan olika grupper. Exempelvis instämmer betydligt färre kvinnor än män i detta, 47 respektive 66 procent. Skillnaden är ännu större mellan olika åldersgrupper där 65 procent av 50-64-åringarna ser företag som välfärdsskapare medan endast 38 procent i åldern 18-29 gör det.

En fjärdedel av deltagarna kan tänka sig att starta företag, bland män är det 33 procent, men bara 18 procent av kvinnorna. Samtidigt planerar endast tre procent av alla deltagare att starta företag det kommande året. Flest finns i Malmö, 7 procent, medan endast 2 procent i Stockholm ger samma svar.

Annons

Trots det känner betydligt fler i Malmö än i riket som helhet mer trygghet att vara anställd än att driva företag, 80 respektive 66 procent. Sett till ålder är det flest 30-49-åringar som föredrar en anställning.

12 procent av de yngre respondenterna (18-34 år) säger att de inte vågar byta jobb på grund av den svaga svenska ekonomin. Samtidigt visar undersökningen överlag ett svalt intresse att söka nytt jobb. Endast 13 procent av respondenterna planerar ett jobbyte under det närmsta året, en minskning från 16 procent i fjol. Precis som för ett år sedan är det främst yngre personer som tänker byta jobb, men även bland dem är det färre. Andelen har sjunkit från 30 procent i fjol till 22 procent i år.

Det skiljer sig även mellan de tre största städerna. I fjol sa nästan var fjärde göteborgare att de tänker byta jobb men bara var tionde i Stockholm och Malmö. I år har det svängt, hela 21 procent i Malmö och 18 procent i Stockholm tänker byta jobb medan endast 14 procent i Göteborg ger samma svar.

Annons

Annons