Storebrand näst bäst i världen på jämställdhet

Taggar i artikeln

Jämställdhet Storebrand
Odd Arild Grefstad, koncernchef för Storebrand och Tove Selnes, koncernchef People. Foto: Pressbild
Publicerad
Uppdaterad

Storebrand framhålls som världens näst bästa företag när det gäller jämställdhet. Detta framgår av en FN-rapport som lanserades idag. Kriterierna inkluderar bland annat könsbalans i ledningen, lika lön och föräldraledighetsarrangemang.

Realtid.se

– Detta är en mycket trevlig erkännande och en bra påminnelse om att systematiskt arbete över tid ger resultat. Det är dessutom väl dokumenterat att mångfald och könsbalans i företag och ledande befattningar har positiv effekt. På Storebrand är vi övertygade om att detta måste vara en del av företagets grund. Det är viktigt för vår arbetsmiljö, lönsamhet och produktivitet, men också för samhället som helhet, säger koncernchef Odd Arild Grefstad.

Rapporten har utarbetats för FN av organisationen Equileap. Utvärderingskriterierna baseras på könsbalans på fyra nivåer, löneklyfta, föräldraledighet och sexuella trakasserier. Storebrand är bland de 32 företagen som uppnådde könsbalans på alla fyra nivåer och Norge leder tillsammans med Frankrike och Italien när det gäller könsbalans i styrelserna.

Storebrand har 50/50 könsbalans i koncernledningen och styrelsen, och nästan 40 procent kvinnor i ledningen. Detta är höga siffror – även i Norge.

Annons

–  På Storebrand arbetar vi målmedvetet med att utveckla ett mångsidigt och inkluderande företag. Vi nominerar lika många män och kvinnor till ledarutvecklingsprogram och arbetar aktivt för att uppnå könsbalans genom rekryteringsprocesserna. Till exempel bör det finnas minst en kvinnlig och en manlig slutkandidat vid rekrytering till ledarpositioner, och båda könen bör vara representerade i intervjuteamet, säger Tove Selnes, koncernchef People på Storebrand.

Selnes betonar att Storebrand har ett starkt samhällsengagemang och fokus på FN:s hållbarhetsmål, inklusive de sociala samhällsmålen.

– Att bygga mer mångfald på alla ledningsnivåer har varit en prioritet för oss under lång tid. Det finns ingen ”quick fix”. Hela vår ledning är engagerad i detta arbete. Vi vill spegla samhället och marknaden som Storebrand verkar i, säger Selnes.

Annons

Storebrand har under många år arbetat med förändring av både struktur och kultur inom ett brett spektrum av områden. Storebrands jämställdhetsarbete omfattar alla aspekter av anställningsförhållandet, inklusive rekrytering, löne- och arbetsvillkor, befordringar, utvecklingsmöjligheter och att säkerställa att medarbetarna upplever balans mellan arbete och privatliv.

– Det är ett konkret mål att bygga en mer mångsidig organisation med större könsmångfald i ledande befattningar i hela koncernen. Målet, oavsett ledningsnivå, är 50 procent, säger Selnes.

I rapporten, som omfattar 3 795 företag med närvaro i 27 utvecklade länder, rankas Storebrand som näst bäst med en poäng på 79 procent, 1 procentenhet bakom det australiensiska företaget Transurban. Jämfört medelbetyget för de norska företagen som har utvärderats är 54 procent. Endast nio länder har ett genomsnitt på över 50 procent.

Annons

Bland svenska bolag på listan hittar vi Tele2 på  plats 58, Avanza på plats 69  och Castellum på plats 73.

Läs hela rapporten här:

Annons