FinansNyhet

Storebrand: För tidigt att prata om recession

Publicerad
Uppdaterad

Fonden Storebrand Global Multifactor steg 1,27 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,02 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,74 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,95 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Andreas Poole.

Finwire

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj var en volatil månad, där börserna som värst nådde årslägsta för att sedan återhämta de största delarna av fallen. Efter en tid med stigande räntor så har även oron för recession på marknaden ökat. Under månaden minskade även tillväxtutsikterna, vilket bland annat kan förklaras med den rekordhöga inflationen som leder till en minskad köpkraft från hushållen.

Vidare skriver förvaltaren att den ekonomiska tillväxten är fortsatt över trend vilket kommer bidra till att arbetslösheten fortsätter att sjunka.

”Så länge detta fortgår kan man inte betrakta tillfälliga pauser i tillväxten som slutet på konjunkturcykeln som vanligtvis präglas av en kraftigt ökande arbetslöshet. Det är med andra ord för tidigt att tala om någon recession”, avslutar Poole.

Annons

Branschfördelningen i fondens portfölj var vid månadsskiftet relativt jämnt fördelad där tekniksektorn hade störst exponering om 20,9 procent. Därefter följde finans, sjukvård och industri med 15,1, 14,2 respektive 11,7 procent.

Gällande fondens geografiska fördelning var man till stor del exponerad mot Nordamerika med 71,4 procent av fondens allokerade kapital.

Bland de största innehaven i fondens portfölj fanns vid månadsskiftet The Hershey, Paychex och Cigna Corp med portföljvikter om 1,5, 1,2 respektive 1,1 procent.

Annons

 

Annons