”Storbankernas processer är byggda för deras ändamål – inte kundernas”

Taggar i artikeln

Gästkrönika: Ruben Arnbert
Ruben Arnbert, CFO på svenska neobanken Juni.Ruben Arnbert, CFO på svenska neobanken Juni.
Ruben Arnbert, CFO på svenska neobanken Juni.
Publicerad
Uppdaterad

”Två av tre svenskar är anställda i små- och medelstora bolag. Små- och medelstora bolag står för 99,9 procent av Sveriges företag [1]. Samtidigt tar dessa företag del av knappt 4 procent av bankernas utlåning.[2] Mer behöver göras för att ge denna samhällskritiska grupp entreprenörer rätt resurser, kapital och stöd. Det bör ligga i såväl allmänhetens- som lagstiftarens intresse.” Det skriver Ruben Arnbert, CFO på svenska neobanken Juni i en gästkrönika.

Realtid.se

Sverige är ett land med starkt entreprenörskap. Vi står i framkant globalt mätt, och har en av de högsta andelarna av företagande bland de 46 länder som utgör Global Entrepreneurship Monitors mätning.

Samtidigt har vi en låg andel av företag som existerat längre än 3,5 år.[3]

Två år av högre inflation har lämnat många företagare i en kärv situation och konkurserna har fortsatt ökat — under början på året steg antalet konkurser med 64 procent jämfört med samma period i fjol.[4]

Annons

För att skapa långsiktig framgång för Sveriges största grupp arbetsgivare krävs skräddarsydda redskap och finansiering. Bristen på resurser, både internt och externt, gör att småföretagaren ofta måste ta på sig flera olika roller — från vd, till ekonomiansvarig och marknadsansvarig.

För att kunna fatta rätt beslut, och skapa långsiktig framgång, krävs rätt verktyg och processer för att få en tydlig överblick över hur verksamheten går, förstå sitt kassaflöde i detalj samt hur verksamheten finansieras. Större bolag har inte bara fler resurser för detta, utan dessutom komplett tillgång till bankernas tjänster och finansiering.

De stora blir större, och de mindre blir allt mer känsliga för marknadsförändringar och benägna att hamna i riskzonen.

Annons

Storbankernas processer är byggda för deras ändamål – inte deras kunder. För stora företag funkar denna modell, men blir onödigt administrativ och inte skräddarsydd för småföretagarens behov.

Som CFO på neobanken Juni ser jag dagligen att många av de bolag som vi kommer i kontakt med är frustrerade på sina banker. Tio av tio kundsamtal handlar om att företagen inte upplever att de får rätt stöd från sin bank. Så hur viktigt är skräddarsytt kapital och finansiella tjänster?

Jag tror att rätt finansiering, stöd och tjänster är avgörande för företagens överlevnad och tillväxt. Om man tar sig tid och lyfter på huven så ser man att många verksamheter går bra, och att rätt finansiering är nyckeln för långsiktig framgång.

Annons

Små och medelstora företag representerar inte enbart två tredjedelar av Sveriges arbetskraft, utan även mångfald och kreativitet. De förtjänar samma förutsättningar som storbolag för att driva sitt företag och uppnå sin vision.

Juni föddes ur en frustration över förlegade system, processer och bristande tillgång till rätt finansiella tjänster som e-handelsbolag möter dagligen. Över tid har vi sett att dessa problem påverkar företag i en bredare skala i handeln och andra branscher.

Jag tror att nya  finansiella institutioner, som kan röra sig snabbt, bygga produkter för rätt behov som är tillgängliga för fler företag är ett av flera centrala sätt att stärka det svenska företagandet. Det bygger en starkare och mer motståndskraftig marknad, med hållbara och långsiktiga företag som stärker det svenska näringslivet, främjar innovation och den svenska konkurrenskraften på den globala arenan även i framtiden.

Samtidigt finns det inte någon “one size fits all”. Storbankerna har sin viktiga funktion att fylla. Men finansbranschen, som historiskt sett har haft en låg nivå av konkurrensutsatthet, skulle må bra av fler alternativ som är skräddarsydda för företagarens behov.

Jag tror att nya aktörer och neobanker har stor betydelse för att leda det svenska företagandet framåt, för de aspirerande entreprenörernas skull och den svenska ekonomin i det långa loppet.

Ruben Arnbert
CFO, Juni

[1]https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/statistikochanalys/statistikomforetag/foretagande/basfaktaomforetag.1719.html#:~:text=Sedan%20visar%20vi%20mer%20i,9%20procent%20av%20samtliga%20f%C3%B6retag
[2] https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2024/maj/allt-svarare-for-smaforetag-att-fa-banklan/
[3] https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report
[4] https://www.uc.se/pressartiklar/pressrelease/3307339–Rekordh%C3%B6gt-antal-konkurser-i-b%C3%B6rjan-p%C3%A5-%C3%A5ret–arbetsl%C3%B6sheten-kommer-%C3%B6ka/

Annons