Fastigheter

Stendörren ökar hyresintäkterna

Ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat präglar Stendörrens första kvartal 2018.

Uppdaterad 2018-05-09
Publicerad 2018-05-09

Stendörren presenterar i dag första kvartalsrapporten för 2018. Av rapporten framgår det att hyresintäkterna ökade till 127 miljoner kronor jämfört med 112 miljoner kronor samma period i fjol. Samtidigt ökade driftnettot till 79 miljoner kronor jämfört med 72 miljoner kronor samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 34 miljoner kronor.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68 miljoner kronor jämfört med 62 miljoner kronor samma period i fjol. Detta motsvarade 2,5 kronor per aktie jämfört med 2,3 kronor per aktie.

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 50 miljoner kronorjämfört med 15 miljoner kronor samma period i fjol, huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden, enligt rapporten.

Periodens resultat uppgick till 65 miljoner kronor, jämfört med 44 miljoner kronor samma period i fjol. Detta motsvarade 2,4 kronor per aktie jämfört med 1,6 kronor per aktie.

”Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier under vilken tid vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål överträffats, och vår utdelning till aktieägarna föreslås öka för tredje året i rad. Förutsättningarna för ett breddad ägande från fram­ för allt fonder och institutioner har ökat och vi kan redan se förändringar i ägarlistan. Även de finansiella förutsättningarna förbättras och vår ambition om fort­ satt expansion får därmed ännu bättre förutsättningar”, kommenterar vd Fredrik Brodin.

Platsannonser

Logga in