Fastigheter

Starkt Q3 resultat för Balder

Fastighetsbolaget Balder gick starkt under årets nio första månader och kunde leverera ett resultat efter skatt som uppgick till 7,9 (5,4) miljarder kronor, vilket är en ökning på 46 procent, jämfört med samma period i fjol. 

Uppdaterad 2018-11-06
Publicerad 2018-11-06

Fastighetsbolaget Balders Q3-resultat efter skatt uppgick till gick 7,9 (5,4) miljarder kronor vilket motsvarar är en ökning på 46 procent, enligt bolagets delårsrapport som publicerades idag, tisdag.

• Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 3,6 (3) miljarder kronor, varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 120 miljoner kronor.

•  Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 18 procent till 2,5 (2) miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning per aktie med 27 procent till 13,49 (10,59) kr.

–Fastighetsmarknaden är som helhet stark på våra marknader men vi ser stora skillnader mellan olika segment och delmarknader. Min känsla är att vi även framgent trots en stark fastighetsmarknad har goda förutsättningar att finna rimligt bra investeringsmöjligheter, säger Balders vd Erik Selin, i en kommentar till rapporten.

Platsannonser

Logga in