Kenneth Nilsson
Kenneth Nilsson, vd och koncenchef, Resurs Holding
Finans

Starkt halvår för Resurs Bank

Bankens rörelseresultat steg med 13 procent till 693 miljoner kronor tack vare en utlåningstillväxt på 14 procent. "Bästa halvåret i koncernens historia", skriver vd:n Kenneth Nilsson i en kommentar till delårsrapporten.

Uppdaterad 2017-08-08
Publicerad 2017-08-08

Resurs Bank ökade sin utlåning till allmänheten med 14 procent till 22.3 miljoner kronor. Och rörelsens intäkter steg med 9 procent till 1.427 miljoner, främst tack vare utlåingstillväxt.

Även rörelseresultatet ökade med 13 procent till 632 miljoner kronor, tack vare utlåningstillväxt. Räntenettot steg med tio procent till 1.174 miljoner kronor (1.066), medan ränteintäkerna uppgick till 1.305 miljoner (1.182), samtidigt som räntekonstnaderna sjönk till -131 miljoner (-116).

"Det är glädjande att vi kan lägga ännu ett starkt halvår bakom oss, det bästa halvåret i koncernens historia", skriver Resurs Banks vd Kenneth Nilsson.

Provisionsintäkterna ökade till 203 miljoner kronor (173), medan provisionskostnaderna sjönk till -31 miljoner kronor.

Övriga rörelseintäkter landade på 88 miljoner (103). Rörelsens kostnader blev -594 miljoner kronor (-563). Konstnaderna ökade främst på grund av ökade marknadsaktiviteter och IT-investeringar.

K/I före kreditförluster uppgick till 41,6 procent (43,0), medan kreditförlustnivån uppgick till 1,8 procent (2).

En större händelse under årets första halva var att banken lanserade en digitalplånbok för e-handel i form av appen Loyopay. Tjänsten är hittills lanserad i Sverige och Norge och i höst släppa den även i Finland.  

Antalet heltidsarbetande medarbetare inom koncernen uppgick till 656 per den 30 juni 2017, en ökning med 12 personer sedan utgången av 2016. Ökningen berodde främst på nyrekrytering inom IT.

Platsannonser

Logga in