Finans

Starkaste tredje kvartalet någonsin för Mangold

Mangold presenterar intäkter och resultat som är betydligt bättre i år än tidigare år. Bolaget planerar expansion och har nu börjat handla på Nasdaq Helsinki.

Publicerad 2019-10-16
Per Anders
Tammerlöv.

Mangold presenterar delårsrapport för tredje kvartalet samt för perioden januari till september.

Per Anders Tammerlöv, vd för bolaget, skriver i rapporten att ”vi kan glädjande konstatera att det tredje kvartalet är det starkaste tredje kvartal någonsin för Mangold. Trots att perioden är säsongsmässigt svag på grund av lägre aktivitet under sommarmånaderna, så är både intäkter och resultat betydligt bättre jämfört med samma period alla tidigare år under bolagets snart tjugoåriga historia.” 

Intäkterna uppgick till 38,9 miljoner kronor, jämfört med 20,9 miljoner kronor samma period i fjol. En ökning med 86 procent jämfört med föregående år.

Resultat före skatt uppgick till 4,9 miljoner kronor jämfört med en förlust om 2 miljoner kronor förra året

”Vi ser det som ett svar på att vår verksamhet växer på ett stabilt sätt och att våra ökade marknadsföringssatsningar under året varit lyckosamma,” skriver Per-Anders Tammerlöv. 

Det framgår även att segmentet Investment Banking har gått bättre än förväntat. Intäkterna för detta segment uppgick till 30 miljoner kronor, jämfört med 13,1 miljoner kronor samma period i fjol.

Resultatet före bonus var 11,8 miljoner kronor jämfört med en förlust om 1 miljon kronor under samma period i fjol.

”Det är fortsatt högt tryck på företrädesemissioner, både inom affärsområdet Corporate Finance och Emissionstjänster. Vår nya analystjänst Mangold Insight fortsätter få in nya kunder och även vår mentorstjänst samt vår tjänst för likviditetsgaranti har fler uppdrag än vid utgången av förra kvartalet”, skriver Per-Anders Tammerlöv. 

Även segmentet Private banking har gått bättre än under samma period under fjolåret. Intäkterna ökade till 9,2 miljoner kronor jämfört med 7,8 miljoner kronor.

Förlusten för segmentet var något mindre under tredje kvartalet, -4 miljoner kronor, jämfört med samma period i fjol -4,2 miljoner kronor.

”Vi har en mycket bra tillströmning av nya kunder och vår diskretionära förvaltning är fortsatt framgångsrik med ett stigande inflöde till våra portföljer. Ökningen i provisionsintäkter var 310 procent vid kvartalsskiftet jämfört med i fjol och våra totala tillgångar under förvaltning uppgick till 1,1 miljarder vid samma tidpunkt,” skriver Per-Anders Tammerlöv. 

Mangold har satt av en bonus om 3,8 miljoner kronro för kvartalet.

I ett separat pressmeddelande skriver Mangold att Mangold Fondkommission är antagen som medlem på Nasdaq Helsinki och därmed kan  börja bedriva aktiehandel på marknadsplatsen.

– Vi tycker att det är fantastiskt roligt att vi nu också kan handla med aktier på Helsingforsbörsen. Vi ser en stor efterfrågan på affärer i alla de nordiska länderna och det vill vi tillmötesgå. Vi vill bredda vår verksamhet och ser framöver möjligheter till ytterligare börsmedlemskap i regionen, säger Alexander Marsh, Chef för Private Banking och Värdepappershandel på Mangold Fondkommission.

Mangold är sedan tidigare medlem på Nasdaq Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. 

”Bolaget är en av de mindre aktörerna på dessa handelsplatser, men växer kraftigt. Det totala antalet avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder till Mangold ökade under årets första nio månader med 92 procent, jämfört med samma period föregående år,” framgår det av pressmeddelandet.

Platsannonser