Annons

Annons

Johan_Torgeby_534_0_0.jpg

SEB:s vd Johan Torgeby lämnar en stark delårsrapport för storbankens räkning.

Starkare än väntat från SEB

Storbanken SEB:s halvårsrapport visar på ett resultat som är starkare än förväntat under det andra kvartalet i år. “Efter årets försiktiga inledning ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment i det andra kvartalet”, kommenterar vd:n Johan Torgeby.

SEB:s rörelseresultat blev 10,7 miljarder kronor under det andra kvartalet 2018. Det kan jämföras med ett förväntat resultat på 10,1 miljarder kronor.

För det första halvåret 2018 uppgick storbankens rörelseintäkter till 22,7 miljarder kronor, jämfört med 22,6 miljarder kronor under samma period i fjol. Rörelsekostnaderna uppgick till 11,0 miljarder kronor, jämfört med 10,9 miljarder kronor.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster under första halvåret i år uppgick till 11,4 miljarder kronor, jämfört med 11,2 miljarder kronor.

Annons

Annons

Nettoresultatet uppgick till 14,0 miljarder kronor för årets sex första månader, jämfört med 8,8 miljarder kronor under samma period i fjol.

Förväntade nettokreditförluster uppgår till 330 miljoner kronor med en förväntad nettokreditförlustnivå på 0,03 procent.

Räntabilitet på eget kapital uppgår till 20,5 procent, jämfört med 12,8 procent och räntabilitet på eget kapital före jämförelsestörande poster uppgår till 13,9 procent, vilket kan jämföras med 12,7 procent.

Vinsten per aktie för det första halvåret uppgår till 6,48 kronor, jämfört med 4,05 kronor.

Vid halvårsskiftet uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 19,3 procent, jämfört med 19,4 procent vid årsskiftet 2017/2018.

Rörelsekostnaderna var i princip oförändrade på 11,0 miljarder kronor under första halvåret, jämfört med 10,9 miljarder kronor under första halvåret i fjol. Personalkostnaderna var 1 procent lägre än det första halvåret 2017 och antalet genomsnittliga befattningar minskade till 14 818, jämfört med 14 995. Cirka 250 medarbetare flyttade till Danica när SEB Pension avyttrades. SEB:s tak för rörelsekostnaderna för helåret 2018 är oförändrat 22 miljarder kronor.

Inom privatsegmentet växte bolånestocken med 8 miljarder kronor och uppgick till 476 miljarder kronor vid halvårsskiftet, jämfört med 468 miljarder kronor. 15 700 personer blev kunder i banken digitalt, i samma takt som föregående år, och 28 procent av alla ansökningar för bolånelöften gjordes digitalt.

“Efter årets försiktiga inledning ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment i det andra kvartalet. Bland storföretagskunderna ökade behovet av rådgivnings- och företagsförvärvstjänster liksom efterfrågan på traditionella banklån. De finansiella institutionerna var också mer aktiva. Mindre och medelstora företag i Sverige efterfrågade lån i högre utsträckning och bolåneportföljen växte med cirka 3 procent jämfört med förra året. I Baltikum var affärsläget fortsatt positivt och utlåningen till både privat- och företagskunder ökade. I juni slutförde vi avyttringen av SEB Pension i Danmark – en verksamhet som har haft en god utveckling under de senaste tio åren. Avyttringen ger oss ytterligare flexibilitet att växa och investera i våra kärnkundsegment och styrkeområden”, skriver Johan Torgeby i vd-kommentaren till rapporten och fortsätter:

“Den högre kundaktiviteten i det andra kvartalet medförde att rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 17 procent. Rörelseresultatet för de första sex månaderna ökade före jämförelsestörande poster med 2 procent – i linje med tidigare utveckling.”

“Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen påverkar kundernas beteenden och förändrar bankernas befintliga affärsmodeller. Vi tror att framöver kommer förändringstakten att bli än högre och att allt som kan automatiseras, också kommer att automatiseras. Vi kommer att sätta än mer kraft bakom vår tillväxtagenda inom våra styrkeområden. Och vi kommer att accelerera omvandlingen av banken inklusive att förändra arbetssätt och bli mer datadrivna. Vikten av kundrelationer byggda på förtroende, rådgivning som skapar värde och en stark finansiell ställning kommer även framöver att vara avgörande. Rådgivningen kommer fortsatt att vara kärnan i vår verksamhet. Genom att sträva efter service i världsklass i kundernas ögon är vi övertygade om att vi kommer att leverera långsiktigt hållbart aktieägarvärde”, skriver Johan Torgeby avslutningsvis i sin kommentar till halvårsrapporten.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons