Sverigechefen Karl Berglund Foto: ABG Sundal Collier
Finans

Stark rapport från ABG Sundal Collier

ABG Sundal Collier ökar intäkter, rörelseresultat och balansomslutning för 2017 och delar ut 90 miljoner kronor till moderbolaget i Norge.

Publicerad 2018-07-06

ABG Sundal Collier AB, som är helägt av det norska bolaget ABG Sundal Collier ASA som i sin tur är dotterbolag till koncernens holdingbolag ABG Sundal Collier Holding ASA som är noterad på Oslo-börsen, presenterar årsrapporten för 2017.

Av rapporten framgår det att bolaget fortsätter att öka rörelseintäkterna som uppgår till drygt 467 miljoner kronor, jämfört med cirka 437 miljoner kronor föregående år.

Provisionsintäkterna uppgick till drygt 496 miljoner kronor jämfört med cirka 448 miljoner kronor året innan. Äv 2017 års provisionsintäkter uppgick drygt 271 miljoner kronor av värdepappersprovisioner och drygt 225 miljoner kronor av arvoden.

Rörelsekostnaderna uppgick till cirka 330 miljoner kronor jämfört med cirka 339 miljoner kronor föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till drygt 137 miljoner kronor jämfört med cirka 98 miljoner kronor året innan.

Resultatet uppgick till drygt 105 miljoner kronor jämfört ed cirka 75 miljoner kronor året innan.

Balansomslutningen, summa skulder och eget kapital, uppgick till drygt 431 miljoner kronor jämfört med cirka 374 miljoner kronor året innan.

Rapporten är underskriven av ordförande Geir B Olsen, vd Karl Berglund och ledamöterna Per-Ove Breivold samt Anders Grudén.

I början av maj blev det känt att ABG Sundal Collier tar över Remiums verksamheter som likvidgarant, som certified advisor för bolag på First North-listan i Stockholm och delar av Remiums corporate finance-verksamhet.

– Vårt mål är att kombinera vår premiumposition inom corporate finance och institutionell analys samt mäkleri med en breddad tjänst mot företag på small- och mid-cap, sade ABG:s Sverigechef Karl Berglund då i en kommentar.

ABG Sundal Collier täcker efter förvärvet nära 400 bolag.

Platsannonser

Logga in