Fonder

SPP Fonder har 230 miljarder i förvaltat kapital

Under första halvåret 2020 hade SPP Fonder ett nettoflöde på cirka 7,2 miljarder kronor, tillika högst inflöden i den svenska fondmarknaden.

Publicerad 2020-07-15

Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 230 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi har i vårt utbud en bra fördelning mellan hållbara aktiefonder och räntefonder vilket gör att våra kunder lätt kan omjustera risknivåerna i sina portföljer när det är oroligt på marknaden, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder i en skriftlig kommentar.

Konsekvenserna för världens företag som en följd av coronakrisen är ännu fullt ut inte kända och det finns fortsatt en stor ekonomisk osäkerhet.

– Vi är väldigt ödmjuka inför den situation vi befinner oss i och ser med stor tillförsikt på framtiden. Under den här väldigt speciella tiden har vårt primära fokus varit att fortsätta att utveckla vår verksamhet på bästa möjliga sätt, ta hand om våra kunder och varandra. Något vi självklart ska fortsätta med.

Under juni månad presenterade Morningstar en jämförelse av de 100 största fondbolagen i Europa som visade att SPP Fonder hade högst andel fonder med höga hållbarhetsbetyg. 

– Många med oss tror att pandemin kan bidra till att öka takten för globala trender så som hållbarhet och att hållbarhet får en ännu större roll i samhällsbygget. Fler verkar inse att affärsmodeller på allvar måste förändras i grunden för att främja en sund samhällsutveckling. Rätt hanterat kanske detta kanske är det bästa tillfälle vi har att göra betydande och framsteg mot en grönare och mer långsiktigt hållbar ekonomi.

 

 

Platsannonser