Åsa Wallenberg, fondchef för Storebrand Asset Management och vd för dotterbolaget SPP Fonder. Foto: SPP Fonder, Storebrand
Fonder

SPP Fonder gör samtliga fonder fossilfria

SPP Fonder väljer att göra alla fonder, med sammanlagda tillgångar om 230 miljarder, fossilfria.

Publicerad 2019-12-09

I förra veckan inleddes klimatmötet i Madrid som till hög grad präglas av behovet av höjda nationella klimatambitioner för 2020. SPP Fonder väljer samtidigt att göra alla fonder, med sammanlagda tillgångar om 230 miljarder, fossilfria. Detta framgår av ett pressmeddelande.

– För att minska den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull omställning mot en fossilfri värld. Klimatfrågan är en ödesfråga och finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen och för att målen i Parisavtalet ska uppnås. Som investerare ska vi bidra på det sätt vi kan. Just nu befinner vi oss i en helt ohållbar ekvation, där klyftan mellan de globala planerna att finansiera fossila verksamheter och de klimatplaner som världens ledare enades om i Paris 2015, bara ökar, säger Åsa Wallenberg, vd för SPP Fonder.

SPP Fonder har successivt minskat koldioxidexponeringen i samtliga aktie- och ränteinvesteringar under flera år, framgår det av pressmeddelandet. 

– Vi måste inse att alla bolag inte kommer att vara en del av framtiden. Vi ska därför backa bolag som kan förändra sin verksamhet och har möjlighet att vara en del av en lönsam hållbar ekonomi, allokera kapitalet till dem och utmana branscher som inte är förenliga med de globala klimatambitionerna, säger Åsa Wallenberg. 

SPP Fonder arbetar med aktivt ägarskap i hållbarhetsarbetet. Men det krävs tålamod då förändring tar tid. "I Sverige har vi en kundgrupp som inte riktigt har det tålamodet. Många av våra kunder har dessutom väl utvecklade klimatplaner och inskrivet i sina placeringsmandat vad de kan vara investerade i. Till dem vill vi tillhandahålla klimatsmarta framtidsprodukter", skriver SPP i pressmeddelandet.  

Enligt Åsa Wallenberg finns det också politiska och regulatoriska skäl till att inte vara investerad i företag med fossil verksamhet. 

– Koldioxidutsläpp kommer troligtvis att beskattas allt hårdare framöver, en risk finansbranschen generellt sett kanske inte fullt ut prissatt. Europeiska Investeringsbankens senaste beslut att sluta finansiera fossila verksamheter talar också för att det steg vi nu tar är riktigt, avslutar hon. 

Alla bolag på exkluderingslistan finns här.

Utökade hållbarhetskriterier och fossilfria

Utökade hållbarhetskriterier

Vapen/krigsmateriel

Alkohol

Spel

Pornografi

Utökade hållbarhetskriterier & fossilfritt

Fossila bränslen

Bolag med stora fossilreserver

Gröna obligationskriterier

I SPP Grön Obligationsfond gäller följande exkluderingar utöver Storebrandstandard och utökade tilläggskriterier:

Exkludering av hela sektor 10, Energi (utvinning av kol, olja och gas)

Bolag med 50 procent eller mer av intäkterna från produktion och/eller distribution av fossila bränslen inom övriga sektorer.

Bolag med stora fossilreserver

Anledningen till att SPP Grön Obligationsfond inte är helt fossilfri beror på att en grön obligation ska kunna gå in branscher och åstadkomma förändring, så kallad impact.

Platsannonser