FinansNyhet

Sofia Götmar-Blomstedt: Samarbete är avgörande för att nå framgång

Sofia Gotmar-Blomstedt, PwCSofia Gotmar-Blomstedt, PwC
Foto: PwC
Publicerad

PwC:s Sverige-vd sedan ett år Sofia Götmar-Blomstedt är rädd för cyberhot och skuldberg, men hon ser också nya möjligheter. ”Vi är optimistiska, men redo för alternativa scenarier.”

Camilla Jonsson

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll under det första halvåret 2021?
– Det senaste året har, precis som för alla andra, varit väldigt annorlunda för oss. Det har bland annat inneburit nytänkande, anpassning och annorlunda arbetsförhållanden. Jag är så stolt och imponerad över hur alla mina kollegor på PwC har visat omtanke, och tagit hand om varandra och våra kunder på ett fantastiskt sätt under de här speciella förutsättningarna.
 
– Ett specifikt område som jag vill nämna är hur våra medarbetare har lyckats öka värdet i det vi levererar till våra kunder genom att kombinera den personliga relationen med kunden och hög kompetens, med styrkan i vårt ännu mer digitala arbetssätt.
 
– De senaste 15 månaderna har krävt oerhört mycket av våra medarbetare och utan deras inställning och engagemang hade vi inte tagit oss igenom den här utmaningen. Tack vare deras insats har vi kunnat fortsätta att skapa värden för våra kunder och bygga förtroende i samhället trots turbulenta tider.
 
Något som överraskat, person eller händelse – och hur?
– En sak jag skulle vilja lyfta fram som har överraskat är den ökade samarbetsviljan som vuxit fram ur behovet av att lösa utmaningar i samverkan. Det senaste G7-mötet är ett lysande exempel på hur man även inom världspolitiken inser behovet av att arbeta med gemensamma krafter för att hitta framtida lösningar. 
 
– För att kunna bidra till att lösa nuvarande och framtida samhällsutmaningar måste vi bli ännu bättre på att samverka med våra kunder, men även internt för knyta samman våra specialistkompetenser. Utgångspunkten – att samarbete är avgörande för att nå framgång – är densamma i ett globalt politiskt perspektiv som i vår egen verksamhet inom PwC. Den här inriktningen mot samarbete och samverkan hoppas jag att vi kommer se ännu mer av framåt, både på en global, regional och lokal nivå. 
 
Hur ser du på rådande marknadsläge?
– Inom vår bransch är vi för närvarande i en högkonjunktur och det är högtryck på marknaden med mycket tillgängligt kapital. Transaktionsmarknaden går för fullt och vi ser just nu en stark utveckling på börsen. 
 
– Det är svårt att förutspå vilka effekter pandemin kommer att få för den underliggande ekonomin på lite längre sikt. Det är i hög grad beroende av hur arbetslösheten utvecklas och hur ekonomin påverkas långsiktigt när effekten av stödpaketen klingar av. 
 
– Vi är således i ett läge som är svårtolkat och som kan sammanfattas med att vi är optimistiska, men redo för alternativa scenarier. Men oavsett utvecklingen är jag övertygad om att PwC står starkt, och vi är beredda att stötta våra kunder med den bredd och djup av kompetenser som vi har på företaget.  
 
Vilka var de största glädjeämnena och största orosmolnen under första halvåret?
– Det är ingen hemlighet att det året som ligger bakom oss, med pandemin och allt vad den har inneburit av till exempel hemarbete, har slitit på våra medarbetare. Orosmolnen under det senaste halvåret har till stor del kretsat kring eventuella bakslag i utvecklingen och hur pandemin har påverkat våra medarbetare och deras familjer på olika sätt. 
 
– Därför är det oerhört glädjande att vi nu ser ljuset i pandemitunneln och kan börja planera för att åter öppna våra samhällen och att människor kan träffas igen fysiskt. Det är viktigt att återgången sker på ett klokt och måttfullt sätt, och därför kommer digitala mötesformer även framåt vara viktiga, både internt och för möten med våra kunder. 

Vilka blir de största glädjeämnena och största orosmolnen under det kommande halvåret?
– Det är alltid svårt att sia om framtiden, men jag tror att vi kommer att få se en mer försonlig inställning och mer av samarbete när vi har tagit oss igenom en sådan här prövning. Det ser jag som något mycket positivt framåt. 
 
– Samtidigt finns orosmoment i form av de skuldberg som staterna har byggt upp för att ta sig igenom pandemin och som måste hanteras. Vi riskerar också ett bakslag för klimatet om och när tidigare resemönster tas upp igen och transporterna ökar på nytt. Lägg därtill de ökade cyberhoten som allt fler företagsledare är bekymrade över och som nu även påverkar världspolitiken. 

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?
– Våren 2020 agerade vi snabbt och kraftfullt för att säkra vår verksamhet, fånga upp nya affärsmöjligheter och vara redo för tillväxt i ett nytt normalläge. Så här i efterhand tycker jag att vi i stort sett lyckades med det. Några av de viktigaste lärdomarna i den här processen skulle jag säga är vikten av att vara beredd på det oförutsägbara och att hela tiden vara flexibel. 
 
– Just flexibilitet blir med stor sannolikhet en hygienfaktor för att förbli relevanta både mot medarbetare och kunder, och här känner jag stolthet över att vi inom PwC lägger stort fokus på utvecklingen av ett hållbart och flexibelt arbetsliv. Beredskap för det oförutsägbara är också viktigt eftersom det nästa gång kan vara något helt annat än en pandemi som helt plötsligt påverkar samhället. Min slutsats är att det inte går att luta sig tillbaka och köra på i gamla hjulspår, utan att vi hela tiden måste ha örat mot rälsen och planera för olika scenarier. 
 
Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?
– En fråga som är viktig för Sverige, och som jag personligen brinner för, är att underlätta att starta och driva företag. I synnerhet är det viktigt att bidra till utvecklingen av svenska entreprenörsdrivna och ägarledda bolag. Andra betydelsefulla frågor för oss specifikt inom revisions- och rådgivningsbranschen är att hantera den snabba teknikutvecklingen, förbättra cybersäkerheten och att vara med att hjälpa företag och organisationer att stärka förtroendet i samhället. Samtliga är avgörande när branschen ska utvecklas i en digital framtid. 

Annons

Hur kopplar du av i sommar? 
– Jag kopplar av bäst när jag umgås med min familj och förhoppningsvis finns det möjlighet i sommar att träffas i en lite vidare krets när nu allt fler har vaccinerats. Självklart ska allt umgänge ske under säkra former och vi måste naturligtvis fortsätta följa de riktlinjer som finns. Utöver det gillar jag att träna och någon golfrunda hoppas jag också hinna med. 
    
Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning? 
– När jag tränar eller promenerar lyssnar jag gärna till en podd, men så mycket läsning blir det nog inte. Jag gillar också de olika reflektioner och perspektiv som ”Sommar i P1” ger, så några avsnitt därifrån kommer definitivt att vara i lurarna under mina löprundor.
 
Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap? 
– Jag läser inte jättemycket böcker utan inspireras mer av möten med intressanta människor. Däremot lyssnar jag som sagt en hel del på poddar. Nyligen lyssnade jag till exempel på ett avsnitt av podden Badass Agile, som handlar om ledarskap och agila arbetssätt.
 
Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?
– Jag följer och har arbetat en del med Per Schlingmann, tidigare kommunikationsstrateg inom Moderaterna. Jag tycker Per är väldigt relevant i sina omvärldsspaningar och hur det som händer i vår värld påverkar dagens ledarskap.
 
Hur förbereder du dig inför hösten 2021? 
– Först och främst ska jag njuta av sommar och semester med familjen. Det är oerhört viktigt att vi alla tar tillvara på de små stunderna i tillvaron och laddar batterierna. Jag ser samtidigt fram emot hösten då jag hoppas att vi går in i ett nytt normalläge och kan ta oss an alla de möjligheter som finns därute. 
 
– Jag tycker vi på PwC är mycket väl positionerade för att leverera vad kunderna behöver. Vi har en unik bredd och djup av expertis inom många olika områden, från strategi till genomförande och rapportering. I kombination med de investeringar vi har gjort i teknik och andra nya lösningar är jag övertygad om att möjligheterna för oss aldrig har varit större.
 
Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?
– När jag tillträdde som vd för ett år sedan pratade jag mycket om tre områden som särskilt viktiga: hållbarhet, mångfald och digital expertis. Jag tycker att alla tre fortfarande i högsta grad är i fokus för vår verksamhet. 
 
– Det ska bli intressant att vara en del av den fortsatta digitaliseringen av vår bransch och arbetet med att kombinera människa och teknik. På så sätt kan vi ge bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att skapa ett ännu större värde för kunderna och samtidigt utvecklas själva. En övergripande fråga som jag vill fortsätta arbeta för är ett hållbart näringsliv som bidrar till både ekonomisk, social och klimatmässig utveckling. 

Annons