Finans

Söderberg & Partners växlar upp i Danmark

Söderberg & Partners förvärvar ett betydande minoritetsinnehav i den danska pensionsmäklaren APC Forsikringsmæglere.  APC:s grundare Peter Lindblad kvarstår som vd och majoritetsägare.

Uppdaterad 2020-05-08
Publicerad 2020-05-08

APC Forsikringsmæglere är Danmarks största B2C-pensionsmäklare och en av de ledande fintech-utvecklarna i branschen, en position som Söderberg & Partners hoppas hjälpa APC att stärka sig ytterligare genom samarbete kring fintech-utvecklingsfunktioner.

– Vi är mycket glada över att investera i APC Forsikringsmæglere A / S. Deras starka position på den danska B2C-pensionsmäklarmarknaden bygger på lokal närvaro i hela landet där kunder faktiskt bor, arbetar och sedan går i pension. Den starka kopplingen till kunderna är ett grundläggande värde i vårt företag och något vi letar efter i alla företag vi väljer att investera i,  säger Gustaf Rentzhog, grundare och vd för Söderberg & Partners i en skriftlig kommentar.

– Söderberg & Partners är en av de ledande aktörerna på den nordiska företagspensionsmarknaden. Att lägga till en av de ledande aktörerna på den danska konsumentpensionsmarknaden i vår investeringsportfölj breddar och kompletterar vår affärsgrupp på ett mycket värdefullt sätt.

– Jag är oerhört nöjd med att välkomna Söderberg & Partners som en betydande aktieägare. Detta förbättrar inte bara APC:s position och möjligheter, men jag tror också att det kommer att förbättra de produkter och tjänster vi kan leverera till våra kunder avsevärt, säger Peter Lindblad, grundare och vd för APC Forsikringsmæglere.

Det var i slutet av 2014 som Söderberg & Partners först etablerade sig  i Danmark. Sedan tidigare ingår även Ensure Pensionsmægler A/S i koncernen.

Platsannonser