Gustaf Rentzhog, Söderberg & Partners
Finans

Söderberg & Partners tar in 2,5 miljarder 

Finanskoncernen Söderberg & Partners tar in 2,5 miljarder kronor i en nyemission. Samtliga aktier tecknas av riskkapitalbolaget TA Associates.

Uppdaterad 2021-06-01
Publicerad 2021-06-01

Hela emissionen tecknas av TA Associates, som sålde sin minoritetspost i Söderberg & Partners till KKR under 2019. Det framgår av ett pressmeddelande. KKR kvarstår som minoritetsägare efter emissionen och kontrollen över bolaget ligger fortsatt hos dess grundare och styrelseordförande. 

Syftet med nyemissionen är att understödja Söderberg & Partners fortsatta expansion i Norden och Nederländerna, samt potentiella etableringar på helt nya marknader. 

– Vi har de senaste åren tagit viktiga kliv i vår expansion utanför Sverige. För fem år sedan var Söderberg & Partners ”bara” ett branschledande företag i Sverige, men vår teknologidrivna rådgivningsplattform som kombinerar det bästa av ”människa och maskin” har visat sig vara väldigt framgångsrik och värdeskapande även utanför Sverige. Idag finns Söderberg & Partners även i Norge, Danmark, Finland, och Nederländerna, och vi växer kraftigt på alla dessa marknader. Målet är nu att accelerera vår expansion ytterligare inom dessa marknader och på sikt även ta oss in på helt nya marknader, säger Gustaf Rentzhog, vd för Söderberg & Partners, i en skriftlig kommentar.

Private Equity-bolaget TA täcker hela nyemissionen och går in med totalt 2,5 miljarder kronor för en minoritetsandel i bolaget. TA investerade i Söderberg & Partners redan 2014 inför Söderberg & Partners då stundande expansion in i de nordiska grannländerna. De sålde sedermera sitt innehav i Söderberg & Partners till KKR under 2019, men återvänder nu som delägare inför en helt ny expansionsfas. 

Affären är villkorad av Finansinspektionens godkännande

Platsannonser

Logga in