Annons Annons

Snart byter de mänskliga hjärtan mot artificiella

Uppdaterad 2020-12-21
Publicerad 2020-12-16

Västeråsföretaget Realheart håller på att knäcka koden för att rädda livet på världens hjärtsviktssjuka. Och samtidigt förverkliga potentialen i en underpresterande medtech-bransch.

Deras lösning är en kopia av kroppens naturliga hjärta fast byggd i biokompatibla material. Den kallas Realheart TAH och är världens första artificiella fyrkammarhjärta.

TAH är en förkortning för Total Artificial Heart; en mekanisk pump som helt och hållet ersätter det mänskliga hjärtat. Implantationer görs främst på patienter med allvarlig hjärtsvikt. Och de finns det gott om. 26 miljoner människor världen över är drabbade av hjärtsvikt och hälften dör inom fem år. Enda räddningen är ett donerat organ men de räcker bara till en bråkdel.

Under lång tid har TAH-marknaden utgjorts av en enda produkt som utvecklades på sextiotalet. Vissa justeringar har gjorts men det är samma grundteknologi idag som sedan starten. Produkten har inte ett naturligt blodflöde vilket ökar risken för biverkningar såsom blodproppar. Pumpen drivs av en högljudd luftkompressor som bärs i en sex kilo tung ryggsäck och är kopplad via två tjocka slangar in i kroppen. tre Batteritiden är omkring tre timmar.

Realhearts system väger lite, är lätt att bära och är tyst.

Sammantaget gör det att många hjärtkirurger är tveksamma till att använda produkten. Därför inopererades det 2019 bara 130 TAH, medan beräkningar gör gällande att behovet bara i USA och Europa är nära 130 000 implantationer, dvs tusen gånger större. Om behovet kunde tillfredsställas betyder det en marknad på 16 miljarder dollar jämfört med dagens 16 miljoner.

”För närvarande finns det inte någon idealisk TAH-lösning för patienter med allvarlig hjärtsvikt. Det kan förklara skillnaden mellan det uppskattade antalet människor som skulle behöva en TAH-implantation och antalet patienter som har det”, säger Kiyotaka Fukamachi, huvudforskaren på Cleveland Clinic’s Lerner Research Institute i en intervju med den amerikanska kanalen Fox News i mars 2016.

En svensk uppstickare

Realheart är ett svenskt innovationsbolag som tagit patent på en modern TAH-lösning: världens första artificiella fyrkammarhjärta. Deras utvecklingsarbete är inriktat på att minimera biverkningar och skapa en produkt som gör det möjligt att leva nästan som vanligt efter operationen.

”Realheart har ett pulsativt blodflöde som är mycket likt det ett naturligt hjärta genererar. Utöver det levererar vår styrning intuitivt den mängd blod som efterfrågas av kroppen vid olika aktivitetsnivåer. Detta leder enligt våra bedömningar till lägre risk för biverkningar”, berättar Ernst Westman, Realhearts styrelseordförande som tidigare grundade och var koncernchef för det internationella healthcareföretaget Boule Diagnostics.

Ernst Westman, Realhearts styrelseordförande som tidigare grundade och var koncernchef för det internationella healthcareföretaget Boule Diagnostics.

”Vi satsar också hårt för att skapa en patientvänlig produkt. Därför är den tyst och lättburen, med en utrustningsvikt på endast 2,5 kilo, och har tolv timmars batteritid. Vi vill att man ska känna sig som en människa efter en implantation. Inte som en patient”, säger Ernst Westman.

Det Västeråsbaserade företaget och dess internationella nätverk av kirurger, ingenjörer och forskare är mitt i den prekliniska fasen och några år från studier på människor, men samtidigt trygga med att de befinner sig på rätt spår. Och att marknadens gap mellan tillgång och efterfrågan kan minskas radikalt när Realheart TAH lanseras.

”Med Realhearts tekniksprång försvinner många argument för en hjärtkirurg att säga nej till att operera in ett artificiellt hjärta. Så ur ett kommersiellt perspektiv lär vi kunna påverka marknadens tillväxt avsevärt”, avslutar Ernst Westman.

Platsannonser