Anders Lönner, styrelseordförande i Karo Pharma, välkomnar EQT:s bud. Riskkapitalbolaget är rätt aktör att ta företaget vidare, menar han.
Riskkapital

Snabbväxande Karo Pharma positivt till EQT:s bud

Efter EQT:s bud tidigarelägger farmaciföretaget sin delårsrapport. Resultatet visar på ännu ett mycket starkt kvartal.

Uppdaterad 2018-11-09
Publicerad 2018-10-29

EQT VIII har lagt ett bud på hela Karo Pharma AB på 36,90 kronor per aktie. Styrelsen ställer sig enhälligt positiva till budet och rekommenderar aktieägarna att anta det, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Karo Pharma utgör en unik plattform men behöver etableras på flera marknader för att utvecklas på bästa sätt, säger arbetande ordförande Anders Lönner.

Han menar att EQT har den kunskap och finansiella styrka som krävs för att utveckla bolaget vidare på ett positivt sätt. 

– För bolagets anställda är det positivt att med Karo Pharma som grund ingå i ett nytt starkt team med EQT, säger han.

Med anledning av EQT:s bud har Karo Pharma tidigarelagt publiceringen av sin delårsrapport. Den visar på ännu ett mycket starkt kvartal.

Försäljningen har nästan tredubblats under kvartalet och rörelseresultat mer än fyrdubblades jämfört med tredje kvartalet föregående år.

– Kvartalet påverkades positivt av förvärvade produkter. Integrationen av de förvärvade produkterna går helt enligt plan och ger bolaget en plattform för fortsatt expansion, säger Anders Lönner. 

Rapporten i korthet:

Nettoomsättningen uppgick till 1151,8 (418,9)  miljoner kronor, varav tredje kvartalet 395,3 (137,1) miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 175 procent, varav tredje kvartalet 188 procent.

Tillväxten drevs i huvudsak av förvärvade produkter.  

Den organiska tillväxten blev +4,5 procent för perioden varav tredje kvartalet +1,1 procent. För perioden stod läkemedel för +5,6 procent av tillväxten.

EBITDA uppgick under niomånadersperioden till 466,8 (127,5) miljoner kronor, varav tredje kvartalet 145,8 (34,0) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal på 40,5 procent (30,4) för perioden och 36,9 procent (24,8) för tredje kvartalet.

EBITDA ökade med 266 procent under perioden jämfört föregående år.

Fundamenta i bolaget ser allt bättre ut, enligt Anders Lönner.

– För helåret 2018 räknar vi med att nå en omsättning på intervallet 1 600 – 1 650 miljoner kronor och en EBITDA inom intervallet 625 – 650 miljoner kronor, säger han.

Bruttomarginalen uppgick under niomånadersperioden till 59,1 procent (53,8), varav tredje kvartalet 55,8 procent (47,6). Exklusive milstolpsersättningar i andra kvartalet 2018 uppgick bruttomarginalen till 55,8 procent för perioden.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under niomånadersperioden till 289,9 (62,3) miljoner kronor, varav tredje kvartalet 153,2 (-16,2) miljoner kronor.

Resultat per aktie blev 4,69 (0,62)  kronor, varav tredje kvartalet 0,34 (0,15) kronor.

Platsannonser