Finans Nyhet

Skuldkris hotar kreditbetyg i alla europeiska stater

Publicerad

Det skriver Moody´s Investor Service i en rapport.

Realtid.se

Kreditvärderingsinsitutet menar också att det inte längre går att negligera sannolikheten för en serie av betalningsinställelser från alla stater i euroområdet, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

”I frånvaro av policyåtgärder som stabiliserar marknadsförhållandena, eller om dessa förhållanden stabiliseras av andra skäl, kommer kreditriskerna att fortsätta att stiga”, skriver Moody´s.

Enligt kreditvärderingsinstitutet närmar sig euroområdet ett vägskäl som antingen leder till större integration alternativt fragmentisering.

Annons

Moody´s huvudscenario är fortfarande är att euroområdet består, men även detta positiva scenario innebär negativa ratingeffekter fram till dess att problemen är lösta. Och Moody´s utesluter inte att länder flyttas till spekulativ klass.

Kreditvärderingsinstitutet anser också att sannolikheten för ett negativt scenario har ökat under de senaste veckorna. Här pekar man bland annat på den politiska osäkerheten i Grekland och Italien.

Moody´s ser två alternativa utfall.

Annons

Ett där flera länder ställer in betalningar och ett långt värre som innebär att flera länder lämnar euroområdet, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Annons