Skjuts uppåt för Industrivärdens substansvärde

Taggar i artikeln

Industrivärden
Helena Stjernholm, vd för IndustrivärdenHelena Stjernholm, vd för Industrivärden
Helena Stjernholm, vd för Industrivärden. Foto: Pressbild.
Publicerad
Uppdaterad

Investmentbolaget Industrivärden redovisar ett substansvärde på 317 kronor per aktie (263) per den 30 juni. Under första halvåret ökade substansvärdet med 8 procent, motsvarande 24 kronor per aktie.

Finwire

Rörelseresultatet i andra kvartalet 2023 blev 1 635 miljoner kronor (-6 915).

Här ingår utdelningsintäkter med 3 468 miljoner kronor (3 352) och värdeförändringar på aktier med -1 801 miljoner kronor (-10 230).

Resultatet före skatt var 1 603 miljoner kronor (-6 930).

Annons

Resultatet efter skatt blev 1 568 miljoner kronor (-6 918).

Resultat per aktie hamnade på 3,63 kronor (-16,02).

Totalavkastningen uppgick under perioden till 21 procent för A-aktien och 20 procent för C-aktien, jämfört med 11 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Annons

Under första halvåret 2023 förvärvades aktier för 1 098 miljoner kronor kronor (1 886), varav 405 miljoner kronor i Sandvik, 261 miljoner kronor i Handelsbanken, 228 miljoner kronor i SCA och 203 miljoner kronor i Volvo.

Under de sex första månaderna 2023 uppgick förvaltningskostnaderna till 64 miljoner kronor (70), vilket på årsbasis motsvarar 0,09 (0,12) procent av aktieportföljens värde den 30 juni 2023.

Nettoskulden uppgick den 30 juni 2023 till 5,5 miljarder kronor (7,4), motsvarande en skuldsättningsgrad om 4 procent (5).

Annons

Annons