Finans Nyhet

Seth-Rolands konkurs – en kassako för Vinge

Publicerad

Advokatbyrån har hittills fakturerat nästan 30 miljoner kronor på skalbolagskungens konkurs.

Seth-Roland Arnér försattes i personlig konkurs 2003, och Per Settergren på Vinge utsågs till konkursförvaltare. Fram till februari 2010 har han och hans medarbetare fått ut 34,5 miljoner kronor inklusive moms – 27,6 Mkr exklusive moms – från Göteborgs tingsrätt, visar siffror från Kronofogdens ”tillsynsmyndighet”, vars uppdrag det är att granska konkursförvaltningar.

Göteborgs tingsrätt var i och med förskotten på konkursförvaltningen den myndighetskund som enligt sökmotorn 121.nu stod för Vinges största faktura under 2009 (Riksgälden var dock en större kund, men fakturerades fler gånger).

Hur stort arvodet till slut blir bestäms när konkursen är färdigutredd. Per Settergren har ännu ingen uppfattning om när detta kan bli, enligt vad han uppgav till Realtid.se i december.

Annons

Susanna Lindenhag är en av fem jurister på tillsynsmyndighetens Göteborgskontor, och hon granskar tillsammans med sina kollegor omkring 1300 konkurser per år.

På hennes lott har fallit att övervaka Per Settergrens arbete med Seth-Roland Arnérs konkurs. Hon säger att Per Settergrens arvode varit föremål för diskussioner dem emellan.

Dock inte i Arnérkonkursen, där arvodet är 2000 kronor per timme:

Annons

– De har lagt ned oerhört mycket arbete och samrått med tillsynsmyndigheten, och exempelvis vunnit de processer de dragit igång, säger Susanna Lindenhag.

I andra konkurser har det däremot varit fråga om hur mycket av arbetet som utgörs av kvalificerat juridiskt arbete, visavi hur mycket som består av sorteringsarbete, arkivering och annat mindre krävande arbete.

En Seth-Roland Arnér-förtrogen kvinna uppgav häromveckan till Realtid.se att konkursförvaltningen har kostat 70 miljoner kronor och blivit till en sorts lukrativ födkrok för Per Settergren. Susanna Lindenhag dementerar siffran, och håller därutöver inte med om födkroksresonemanget.

Annons

– Det går inte att anklaga Settergren för att dra ut på konkursen i syfte att ha det som födkrok. Särskilt i de senaste halvårsberättelserna framgår att det är intensivt med mycket processer runt om i landet.

Utöver de hittills fakturerade 34,5 miljonerna har Arnérs konkursbo beviljats ersättning för mäklararvode i samband med försäljningen av Seth-Roland Arnérs våning på Floragatan i Stockholm, samt reseersättning.

– Men det är inga stora pengar i sammanhanget, uppger Susanna Lindenhag.

Seth-Roland Arnér befinner sig för närvarande på Kronobergshäktet i Stockholm. Största fordringsägare i hans konkurs är staten.

Förskott

En konkursförvaltare får sitt slutgiltiga arvode bestämt när konkursen är färdigutredd, men han kan yrka förskott på arvodet under handläggningens tid. Det är detta som Seth-Roland Arnérs konkursförvaltare har gjort hittills.

Annons