MarknaderNyhet

SEB räknar med stabilisering i närtid

SEBSEB
Publicerad
Uppdaterad

Riskaptiten har fallit samman allteftersom problemen tilltagit. SEB:s experter förväntar sig en stabilisering i närtid, men konstaterar att riskbilden är fortsatt besvärande.

Realtid.se

Den problematiska inledningen på året har skapat en omfattande riskaversion och prissättningen av finansiella tillgångar har tydligt modererats och i vissa fall dramatiskt reducerats. Det innebär att det generella risktagandet bland placerare nu är klart lägre än vad det var vid årsskiftet. Investerarna har, åtminstone, delvis anpassat sig till de försämrade förutsättningarna som nu råder. Det skriver SEB i sin Investment Outlook.

Huruvida det är tillräckligt eller inte är till stor del beroende av om de nu rådande negativa krafterna kulminerar i närtid eller inte. SEB:s experter vill gärna se signaler om att inflationen nått sin topp, eftersom det kommer minska pressen på räntemarknaden och centralbankerna. En avtrappning av kriget i Ukraina samt ett kinesiskt samhälle med mindre omfattande covidnedstängningar skulle också hjälpa till att lätta på trycket.

Börserna befinner sig onekligen i en negativ trend trots att bolagen visar rekordvinster och fortfarande kan ta bra betalt för sina varor och tjänster. SEB ser ändå uppenbara risker med fallande ekonomisk tillväxttakt, lageruppbyggnad, fortsatta logistik- och komponentproblem, kostnadsinflation, stigande löner samt marginaler som är historiskt höga med klar risk att falla tillbaka. Centralbankerna väntas dessutom höja styrräntorna i rask takt vilket oftast resulterar i en recession. Ekonomerna konstaterar att allt detta är känt och därmed har ett relativt negativt scenario möjligen diskonterats.

Annons

Stockholmsbörsen sticker ut med en nedgång på över 20 procent i skrivande stund. Stockholm är överlägset svagast i Norden och en av de sämre börserna i världen.

– Den svaga relativutvecklingen är helt i linje med vad vi tidigare har varnat för och inte förvånande i ljuset av den värderingsmässiga bubbla som blåstes upp under pandemin, skriver SEB.

2022 har redan blottat ett flertal risker.

Annons

– Vidare är konjunkturriskerna tydliga eftersom betydande justeringar av tillväxtprognoserna lanserats under året samt problematiken som kan uppstå när centralbankerna, och då speciellt den amerikanska, ska försöka krympa sin balansräkning vilket tidigare har resulterat i hög volatilitet.

SEB:s experter poängterar att samtliga negativa risker har en motkraft som innebär att de kan mattas av och då kan det vara så att de har i för hög grad diskonterats i kapitalmarknaden.

– Det innebär att dessa risker fortsatt kommer att påverka riskaptiten men att deras genomslag kan bli både positivt och negativt.

Annons

 

Annons