Johan Torgeby, vd och koncernchef SEB. Foto: TT
Foto: TT
Bank

SEB går med i Net-Zero Banking Alliance 

SEB och 42 andra banker från hela världen bildar nu Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

Publicerad 2021-04-21

Net-Zero Banking Alliance är en del av The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) – en global allians som för samman existerande och nya netto-noll initiativ inom finansbranschen inom ett sektorövergripande forum. GFANZ, som också lanseras idag, involverar mer än 160 företag som tillsammans ansvarar för mer än $70 biljoner i tillgångar. Alla medlemsallianser inom GFANZ, som förutom banker också inkluderar försäkringsbolag, kapitalförvaltare och kapitalägare, åtar sig att använda vetenskapsbaserade riktlinjer för att nå netto-nollutsläpp, inkludera alla utsläppskategorier (scope 1, 2 och 3), upprätta delmål till 2030, samt förbinda sig till transparent rapportering och redovisning. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och som bank har vi en viktig roll att spela i att stötta omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Vi välkomnar initiativet Net-Zero Banking Alliance, och möjligheten att gå samman med andra engagerade undertecknare för att nå målen i Parisavtalet, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef i en skriftlig kommentar.

SEB kommer också att fortsätta att gradvis minska sin kreditexponering mot fossila bränslen genom ett tak som sänks på årlig basis.

I februari stärkte SEB:s fondbolag SEB Investment Management sin hållbarhetspolicy, vilket bland annat innebär att enhetliga exkluderingskriterier implementeras för alla fonder som förvaltas av SEB Investment Management och att alla fonder kommer att utesluta fossila bränslen.

Platsannonser

Logga in