SEB: Företagarnas framtidstro sjunker

Taggar i artikeln

Företagarindikatorn
Américo Fernández. Foto: SEB.
Publicerad
Uppdaterad

SEB:s företagarindikator minskar i juni, företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna försämras.

Finwire

SEB:s företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar i juni med 4 enheter, från 9 till 5.

– Den här månaden bromsar företagarnas framtidstro något. Nedgången bör dock tolkas med försiktighet eftersom en del säsongsmönster gör sig påminda. Inför semestertider brukar företagare förvänta sig en lugnare aktivitet och det behöver därmed inte ses som starten på en växande pessimism, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, sjunker två av tre indikatorer denna månad medan en är oförändrad. Omsättningen minskar från +3 till -4 och arbetstiden från +3 till -3, medan likviditeten är kvar på +1.

Annons

– Möjligen kan månadens ekonomiska indikatorer visa tidiga tecken på att det finns en underliggande pessimism utöver det vanliga säsongsmönstret. Oftast faller omsättning och arbetstid ett par månader efter en nedgång i Företagarindikatorn. Den här månaden sammanfaller de, vilket kan vara en återspegling av att lågkonjunkturen försiktigt börjar sprida sig bredare i ekonomin, säger Américo Fernández.

Undersökningen gjordes under perioden 19-30 maj.

Annons