SD i våldtäktsutspel

Sverigedemokraterna har funnit att 48 procent av gärningsmännen var utrikesfödda. Men undersökningen får skarp kritik från Brå.

TT
Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-08-25

Sverigedemokraterna har granskat 114 våldtäktsdomar förra året och funnit att 48 procent av gärningsmännen var utrikesfödda.

– Det är mindre än hälften av förra årets domar, säger Klara Hradilova Selin på Brottsförebyggande rådet.

Sverigedemokraterna har gått igenom 114 tingsrättsdomar från 2009 med domslut våldtäkt eller grov våldtäkt mot vuxna. 48 procent av våldtäktsmännen var utrikesfödda. 39,5 procent var utomeuropeiska invandrare. Det innebär en klar överrepresentation i den gruppen, som utgör 6,9 procent av befolkningen.

Enligt Sverigedemokraterna beror överrepresentationen bland annat på kulturella skillnader, att synen på våldtäkt och kvinnor varierar kraftigt mellan olika kulturer.

Men på Brå avfärdar man Sverigedemokraternas tillvägagångssätt.

– Det var 253 domar förra året, så de har inte granskat ens hälften. Men framför allt så kan man inte säga något om den faktiska brottsligheten utifrån lagförda brott. Det var över 6 000 anmälda våldtäkter förra året. Forskning visar att svenska män har mycket lättare att klara sig undan fällande domar, säger Klara Hradilova Selin.

Brå avfärdar också påståendet om en särskild våldtäktsvåg i Sverige. SD framhåller att Sverige har störst andel anmälda våldtäkter i Europa.

Sådana jämförelser går inte att göra, enligt Brå. Sverige har en påtagligt vidare definition av vad som är våldtäkt. Gärningar som i andra länder registreras som sexualbrott eller ofredande, blir i Sverige våldtäkt.

I Sverige läggs också mycket arbete ned på att i ett tidigt stadium registrera alla fall som kan misstänkas vara våldtäkt, även fall som senare visar sig inte vara det. Här registreras också alla enskilda gärningar medan man i många andra länder bara registrerar det senaste tillfället eller huvudbrottet.

Platsannonser

Logga in