Schörling riskerar straffavgifter

Miljardären Melker Schörling kan tvingas se sin förmögenhet minska något.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-02-19

Finansinspektionen ska ta ställning till om han ska få betala straffavgifter.

Schörling dröjde 7,5 månad med att anmäla aktieinnehav till inspektionen. Innehaven ska enligt huvudregeln anmälas inom fem arbetsdagar efter att rapporteringsskyldigheten inträtt.

– Frågan om ett sanktionsärende ska öppnas just i detta fall kommer vi förhoppningsvis att ta ställning till inom några veckor, säger Kristoffer Rosell, jurist på Finansinspektionens avdelning för marknadstillsyn. Men han betonar att han inte kan ge något exakt svar.

Det blir ingen jättesmäll för Schörling. Som mest riskerar han att få betala 15.000 kronor i straffavgift eftersom det handlar om en "förstagångs-anmälan" och inte en förändring i ett befintligt innehav. Annars om det var en förändring i tidigare anmält innehav, skulle straffavgiften kunna bli upp till 350 000 kronor.

Dock kan Schörling åberopa "förmildrande omständigheter" om regelbrottet till exempel betraktas som "ringa". Så är fallet om det handlar om små belopp eller försening med någon dag bara. Här förefaller det handla om stora belopp och över ett halvårs försening.

Men Schörlings advokater har ännu ett kryphål. De kan åberopa att förseelsen är ursäktlig på grund av "särskilda skäl". Men då ska det vara något allvarligt, exempelvis att man varit svårt sjuk i hjärnblödning.

Schörling är ordförande i börsnoterade investmentbolaget Melker Schörling AB, men de aktuella insiderinnehaven gäller aktier i kuverttillverkaren Bong Ljungdahls och larmföretaget Securitas Direct.

Varje dag klockan 15 presenterar Finansinspektionen en lista på svenska insiders nya anmälningar av aktieinnehav och förändringar däri. På tisdagens lista framkom att Melker Schörling först nu rapporterat att han sedan 1 juli äger 3,4 miljoner B-aktier i Bong Ljungdahls, och 4,5 miljoner A-aktier och 11,8 miljoner B-aktier i Securitas Direct. I båda fallen rapporteras aktierna ägas via bolag. I Securitas Direct rapporterade även Schörling först nu att hans fru äger 2.400 aktier.

I fallet med Schörlings frus aktier kan han åberopa att frun ej berättat om innehavet. "Insynspersoner" är i sådana fall nämligen bara rapporteringsskyldiga inom fem arbetsdagar från dess att en närstående person såsom hustrun berättade om innehavet eller förändring däri.

I juli trädde en ny lagregel i kraft som innebär att man kan betraktas som "person med insynsställning" även i börsbolag där man äger aktier via ett annat "närstående" bolag. Insynspersoner har fem arbetsdagar på sig att anmäla aktieinnehav och förändringar, från dess att anmälningsskyldigheten uppkom.

För att ett bolag ska betraktas som närstående krävs att insynspersonen har ett "väsentligt inflytande" i det, exempelvis om man är styrelseledamot och äger minst 10 procent av närståendebolaget. I så fall om närståendebolaget i sin tur äger minst 10 procent av ett börsbolag, blir insynspersonen rapporteringsskyldig för det innehavet.

Ulrik Svensson är vd för Melker Schörling AB, och berättar att det är det bolaget som äger aktierna i Bong Ljungdahls och Securitas Direct som Melker Schörling nu rapporterat till Finansinspektionen. Innehaven motsvarar en ägarandel på 24 procent av Bong Ljungdahls och 4,5 procent av Securitas Direct.

Varför dröjde det så länge för Schörling att rapportera innehaven?

– Frågan om när anmälningsskyldigheten inträder är ett "gråland". Detta är en väldigt komplicerad fråga, säger Svensson och pekar på att detta inte handlar om nya aktieinnehav utan har ägts av Melker Schörling AB sedan det bolaget bildades. Men det har införts nya regler. Förr behövde inte Schörling rapportera om innehaven i Melker Schörling AB.

– Våra jurister har bedömt att det är först när ett sådant innehav förändras som man behöver anmäla det till finansinspektionen, säger Svensson och anger att det är advokatbyrån Mannheimer Swartling som är rådgivare till Melker Schörling AB.

Så om det var en felbedömning, vad innebär det för ert förtroende för Mannheimer Swartling?

– Den frågan är alldeles för långtgående för att diskuteras över telefon. Det är en hypotetisk fråga. Vi har haft ett otroligt gott samarbete med Mannheimer Swartling i många år, säger Svensson men hänvisar till advokatbyråns advokat Claes Albinsson som ringer upp Realtid.se en kort stund därefter.

Albinsson bekräftar att man skickat ett brev till finansinspektionen med anmälan av Schörlings indirekta innehav i Bong Ljungdahls och Securitas Direkt.

– Vår bedömning har varit att anmälningsskyldigheten inträder när man gör en förändring i ett sådant indirekt aktieinnehav, säger han.

– Varken lagen eller förarbetena till lagen säger något om när anmälningsskyldigheten inträder. Och det finns inga övergångsregler heller, säger Albinsson som är på sportlov med familjen i österrikiska skidparadiset Sankt Anton.

Albinsson dristade sig till slut att kontakta finansinspektionen för att få klarhet i frågan, och fick då beskedet att finansinspektionen anser att Schörling skulle rapporterat innehaven när lagändringen trädde i kraft den 1 juli.

Han har inte för Schörlings del försäkrat sig om att förklaringarna är tillräckliga för att Schörling ska slippa straffavgifter.

– Men det har absolut inte funnits en vilja att inte rapportera innehaven, säger Albinsson och betonar även att det har varit allmänt känt på aktiemarknaden att innehaven funnits eftersom det framgått av exempelvis Melker Schörling AB:s årsredovisningar.

– Aktiemarknaden har därför haft full kännedom om detta, och kan ej ha tagit skada av den försenade rapporteringen, säger Albinsson som är en av Mannheimer Swartlings 88 partners.

Ian Hammar

redaktionen@realtid.se

Platsannonser

Logga in