Finans Nyhet

SBB bestrider krav från obligationsägare

Taggar i artikeln

SBB
Publicerad
Uppdaterad

SBB har mottagit ett krav (så kallad acceleration notice) från en av obligationsägarna inom EMTN-programmen för 2020 och 2021 som hävdar att SBB har brutit mot villkoret om räntetäckningsgraden i EMTN-programmen och menar att deras innehav av SBB-obligationer har förfallit till betalning.

Realtid.se

Obligationsinnehavaren har uppgett ett totalt innehav om cirka 46 miljoner euro fördelat mellan de båda EMTN-programmen vilket motsvarar cirka 1 procent utav SBB:s totala obligationslån per den 30 juni 2023. Som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 31 maj 2023, tillbakavisar SBB påståendena om att bolaget skulle ha brutit mot villkoret om räntetäckningsgraden i EMTN-programmen och anser därför att de mottagna kraven från euroobligationsägaren är grundlösa, skriver SBB i ett pressmeddelande torsdag kväll.

SBB skriver att man anlitat erfarna legala och finansiella rådgivare utan att ange vilka man anlitat.

”Det ligger i SBB:s och alla intressenters intresse att bolaget kan fortsätta sin strategiska omvandling och stärka sin finansiella ställning utan att distraheras av störande och grundlösa krav,” skriver bolaget vidare.

Annons

Annons