SBAB: Tydligt ökad optimism om bostadspriser

Taggar i artikeln

Bostadsmarknad Robert Boije SBAB
Robert Boije, chefsekonom, SBAB.Robert Boije, chefsekonom, SBAB.
”Jag saknar en analys av hur bra det är – både för hushållen själva och den finansiella stabiliteten – att många högt skuldsatta hushåll nu tvingas dra ner på sina finansiella buffertar, när räntorna har stigit så mycket och så snabbt som de har gjort. Stigande räntor berättigar inte till undantag,” säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, om FI:s kartläggning av amorteringsundantag.
Publicerad
Uppdaterad

Nu är det fler (32 procent) som tror på stigande än sjunkande (19 procent) priser på ett års sikt. Detta visar SBAB:s mätning av 1100 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) under årets andra kvartal.

Realtid.se

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. Undersökningen genomfördes 29 maj – 2 juni. Indextalet HPE som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är tydligt positivt, viket visar att det är fler som tror på stigande snarare än sjunkande bostadspriser.

– Sedan pristoppen förra våren har bostadspriserna fallit med 13 procent i Sverige som helhet fördelat över fallande bostadsrättspriser med 8 procent och fallande villapriser med 16 procent. Det är därför inte förvånande att hushållen har haft en negativ syn på utvecklingen de senaste kvartalen. Men nu syns en tydligt ökad optimism, som gissningsvis hänger ihop med den faktiska prisuppgången på bostäder under årets inledande månader, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en kommentar till rapporten.

– Vår bedömning är att vi inte har sett den fulla effekten av ränteuppgången ännu i bostadspriserna. En brasklapp är dock på sin plats. Under pandemin ökade priserna väldigt mycket trots initiala bedömningar om det motsatta. Även om priserna gått ner markant på särskilt villor sedan förra våren, så kunde det ha varit betydligt värre, säger Robert Boije.

Annons

På tre års sikt spår 54 procent av bostadsägarna på stigande priser. Det är en uppgång med 8 procentenheter sedan årets första kvartal. 6 procent tror på fallande priser på samma horisont – en nedgång från 11 procent kvartalet innan. Var femte svarande bostadsägare tror på stillastående bostadspriser på tre års sikt. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 65 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta och 43 procent anger sjunkande bostadsräntor.

 

Annons