Foto: Sampo Group
M&A

Sampo vill avyttra Nordea

Nordeas huvudägare Sampo förbereder försäljning av storbanken, enligt uppgifter till DI.

Uppdaterad 2020-10-05
Publicerad 2020-10-05

Nordea väger tungt i Sampos portfölj. Posten är i dag värd cirka 55 mil­jarder kronor och utgör unge­fär 10 procent av Sampos sam­lade tillgångar, som i övrigt består av bland annat försäk­ringsbolagen If, Mandatum Life och Topdanmark – verk­samheter som under senare år levererat avsevärt högre avkastning på eget kapital än Nordea.  

På senare tid har Sampos ledning också fått ett större försäkringsfokus. Nya vd:n Torbjörn Magnusson, nya finanschefen Knut Arne Alsa­ker och nya strategichefen Ricard Wennerklint har alla en bakgrund i försäkrings­branschen. Så sent som i augusti bjöd Sampo drygt 19 miljarder kro­nor för ytterligare ett försäk­ringsbolag i form av brittiska Hastings.

Enligt flera DI-källor med insyn har Sampo allt mer aktivt börjat sondera terrängen för möjligheterna att avyttra sin stora aktiepost, och det är enligt Di:s uppgifter troligare med en försäljning inom två år än om tre fyra år.

 

Platsannonser

Logga in