Sagaxägda Söderport renodlar

Säljer av bilprovningsfastigheter.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2013-04-10

I november förvärvade Söderport Fastigheter, till hälften ägt av Sagax och till hälften av Hemfosa, hela Bilprovningens fastighetsbestånd - 142 fastigheter på totalt 123.000 kvadratmeter utspridda mellan Ystad och Kiruna för totalt 470 miljoner kronor.

Söderport renodlar nu verksamheten genom att sälja av delar av fastighetsbeståndet.

I februari aviserades försäljningen av fastigheter omfattande 32.400 kvadratmeter inom det geografiska området Småland och Västergötland. Köpare var Carlqvist Bil och det underliggande fastighetsvärdet var 146 miljoner kronor.

Nu avyttrar Sagax ytterligare 34 fastigheter omfattande 26.400 kvadratmeter i Dalarna, Värmland och Västmanland till Altira AB. Underliggande värdet på fastigheterna uppgår till 95 miljoner kronor. Det enligt dagens pressmeddelande.

– Vi har sålt en geografiskt avgränsad del av vårt bilprovningsbestånd vilket är i linje med strategin att fokusera portföljen till våra kärnmarknader, säger David Mindus, vd för Sagax, i en kommentar.

För Sagax del resulterade affären i en resultatandel på 6 miljoner kronor.

Platsannonser