Annons

Annons

Sagax investerar på ny marknad

Sagax har genom två separata transaktioner förvärvat sju fastigheter i Madrid och en fastighet i Barcelona. Investeringen uppgår sammanlagt till motsvarande 200 miljoner kronor.

Förvärven är de första som Sagax genomför inom ramen för den strategi som kommunicerades i årsredovisningen för 2018 enligt vilken Sagax avser att bygga upp en verksamhet i Madrid och Barcelona. Sagax har under 2019 anställt en verkställande direktör för verksamheten i Spanien.

– Sagax har ingen geografisk preferens. Vår ambition är att allokera aktieägarnas kapital till de investeringar som vi upplever kan erbjuda bästa möjliga riskjusterade avkastning, säger Sagax vd David Mindus i ett pressmeddelande.

Sagax har tidigare etablerat verksamheter i Finland (2004), Paris (2014) och Nederländerna (2016) med fokus på lager och lätt industri. Dessa verksamheter har utvecklats väl och genererade ett driftnetto överstigande en miljard kronor under 2018.

Annons

Annons

Fastigheterna i Spanien omfattar en uthyrningsbar area om 27 200 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 11,7 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 79 procent. Tillträde har skett under det tredje kvartalet 2019.

– Hyresnivåerna för industrilokaler föll kraftigt i både Madrid- och Barcelonamarknaderna i den lågkonjunktur som följde finanskrisen 2008. Marknadshyrorna sjönk ända fram till 2016. Spaniens ekonomi har dock varit stark de senaste åren vilket lett till att uthyrningsgrader och marknadshyror för industrilokaler stigit i dessa marknader. Min bedömning är att marknadshyresnivåerna nu befinner sig på 2005 års nivå vilket bör skapa förutsättningar för en attraktiv totalavkastning på sikt, säger David Mindus i pressmeddelandet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons