FinansNyhet

Så här marknadsförs EEW via Elln Invest

Publicerad

Den 21 oktober kunde Realtids reportrar – genom att använda pseudonym – delta i ett informationsmöte med Lars Nicholls, en av nyckelpersonerna i nätverket. Under mötet erbjöds vi att köpa EEW-aktier för 1,5 euro styck.

Realtid.se

På mötet, som du kan ta del av via ljudupptagningen här – https://youtu.be/U9zZHBwjZQc – berättade Lars Nicholls att hans privata bolag Elln Invest köper aktier direkt av Svante Kumlin. Dessa placeras på bolagets depå hos SEB och förs sedan vidare till eventuella köpares depåer.

Svante Kumlin har inte medgett att han är inblandad i någon säljkampanj i Sverige.

”Vi har klart och tydligt meddelat att vår klient inte är involverad med några tredjepartsaktörer som ni uppger är inblandade i en ’kampanj’ för aktier i vår klient. Det finns inget arrangemang eller uppgörelse med vår klient när det gäller någon ’kampanj’ eller ’marknadsföring’ av dessa aktier. Detta förblir vår inställning oavsett vad ni uppger har sagts (vid Zoom-mötet, Reds anmärkning)”, skriver hans brittiska advokat. 

Annons
Annons