Fastigheter

Roger Akelius lämnar Akelius Residential

Roger Akelius lämnar återigen sin styrelsepost i Akelius Residential.

Uppdaterad 2017-04-11
Publicerad 2017-04-11

I dag hölls årsstämma i Akelius Residential. Av bolagets utskickade meddelande om beslut vid årsstämman framgår det att Roger Akelius lämnar styrelseposten i bolaget. Han tillträdde så sent som vid förra årsstämman.

Han lämnar styrelsen tillsammans med Staffan Jufors då Anders Lindskog och Lars Åhrman väljs in som nya styrelseledamöter. Leif Norburg väljs om som styrelseordförande och Pål Ahlsén och Igor Rogulj som styrelseledamöter.

Enligt beslut från stämman ska styrelseordföranden erhålla 500.000 kronor och övriga ledamöter 300.000 kronor i styrelsearvode.

Vidare beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med 80.886.000 kronor genom nyemission av 134.810.000 stamaktier till en teckningskurs om 74,60 kronor per aktie. Överkursen om sammanlagt 9.975.940.000 kronor ska överföras till bolagets överkursfond. Stamaktieägarna har företrädesrätt att teckna aktierna.

Platsannonser